Waddenzee: Renovatie veerdam Schiermonnikoog

Waarom

  • Voor sommige belangrijke onderdelen van de veerdam Schiermonnikoog is onderhoud noodzakelijk.
  • In 2024 voeren we daarom in fases verschillende werkzaamheden uit.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

vervangen beweegbare brugdelen en elektrotechnische installaties, vernieuwen verhardingen en hekwerken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de renovatie blijft de veerhaven bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats buiten de dienstregeling van de veerdiensten om. We voeren de werkzaamheden in fasen uit, zodat de hinder in de openbare ruimte en voor de passagiers van de veerdienst Lauwersoog - Schiermonnikoog minimaal is.

Wanneer

Klaar: 2025
Najaar 2024
  • Renovatie terrein: bestrating, asfaltering en waterafvoer
  • Vervangen hekwerken, lichtmasten en straatmeubilair

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws