Waddenzee: renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Waarom

  • Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur.
  • Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit.
  • We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
  • Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

Hoe

vervanging enkele damwanden en levensduur verlengende maatregelen kadeconstructies, onderhoud van auto- en voetgangersbruggen, vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, vervangen verlichting, herinrichting terreinen: vernieuwen verharding, hekwerken en meubilair

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de periode van de werkzaamheden zal er enige hinder ontstaan voor passagiers van de veerdiensten van Rederij Doeksen en Wagenborg Passagiersdiensten, doordat er onderhoud aan de terreinen wordt uitgevoerd. Hierdoor is niet altijd het volledige terrein beschikbaar. Voor eventuele hinder per locatie verwijzen we u naar onderstaande projectpagina’s.

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregelingen van de veerdiensten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook de parkeerterreinen van de veerhavens blijven gewoon bereikbaar.

Voor nood- en hulpdiensten blijven de veerhavens altijd bereikbaar.

Wanneer

Klaar: halverwege 2024
Januari 2022 – halverwege 2023

Holwerd: kadewerkzaamheden, asfalteringswerkzaamheden Grandyk, werkzaamheden terreininrichting, renovatie autobrug en voetgangersbrug

April 2022 – eind 2023

Harlingen: werkzaamheden terreininrichting, renovatie autobrug en hoge voetgangersbrug, kathodische bescherming

Voorjaar 2023

Ameland: kathodische bescherming damwanden

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Projecten

Waddenzee: renovatie veerdam Holwerd

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Holwerd zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.

Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Bepaalde kritische onderdelen van veerdam Ameland zijn aan onderhoud toe. Daarom voeren we van april tot en met augustus 2022 werkzaamheden uit.

Waddenzee: renovatie veerhaven Terschelling

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Terschelling zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's