Waddenzee: renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Waddenzee: renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Waarom

  • Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur.
  • Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit.
  • We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
  • Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

Hoe

vervanging enkele damwanden en levensduur verlengende maatregelen kadeconstructies, onderhoud van auto- en voetgangersbruggen, vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, vervangen verlichting, herinrichting terreinen: vernieuwen verharding, hekwerken en meubilair

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het doel is om de passagiers van en naar de eilanden weinig tot geen hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt op tijdstippen dat de veerboten niet zijn afgemeerd en de passagiersstromen minimaal zijn. Voor de overige scheepvaart kan enige hinder ontstaan. Bekijk voor meer informatie over de hinder de projectpagina’s van de individuele veerhavens.

Wanneer

Klaar: medio 2024
Januari 2022 – december 2023

Holwerd: kadewerkzaamheden, asfalteringswerkzaamheden Grandyk, werkzaamheden terreininrichting, renovatie autobrug en voetgangersbrug

Maart 2022 – september 2022

Ameland: renovatie en onderhoud deksloof van de kade, kathodische bescherming

April 2022 – januari 2024

Harlingen: werkzaamheden terreininrichting, renovatie autobrug en hoge voetgangersbrug, kathodische bescherming

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Projecten

Waddenzee: renovatie veerdam Holwerd

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhaven Holwerd zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is groot onderhoud noodzakelijk.

Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Bepaalde kritische onderdelen van veerdam Ameland zijn aan onderhoud toe. Daarom voeren we van april tot en met augustus 2022 werkzaamheden uit.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's