Vaarweg Waddenzee

Vaarweg Waddenzee

De Waddenzee is een waterweg en loopt van de noordkust van Nederland via Duitsland tot aan Denemarken. Over deze zee lopen meerdere routes waar de scheepvaart gebruik van maakt.

Kenmerken Waddenzee

  • Oppervlakte: 2400 km2 (Nederlands deel)
  • Diepte: varieert sterk

Projecten op de Waddenzee

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad bij Ameland wordt hoger en droger. We werken aan een een betere bereikbaarheid van Ameland.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

De Omringdijk op Vlieland voldoet niet aan de veiligheidseisen. We versterken de dijk zodat Vlieland beschermt blijft.

Kustgenese 2.0: hoe beschermen we onze kust na 2020?

Onze stranden en duinen vormen onze belangrijkste bescherming tegen de zee. We voeren jaarlijks kustonderhoud uit, zodat Nederland goed beschermt is.

Waddenzee: uniek in zijn soort

De Waddenzee is een uniek gebied dat door Rijkswaterstaat en meerdere samenwerkingspartners wordt beheerd en beschermd. Zo blijft de waterkwaliteit, bereikbaarheid en de bescherming van de Waddeneilanden gegarandeerd voor deze en toekomstige generaties. Meer over dit (natuur)gebied is te lezen op de pagina van de Waddenzee.

Feiten over de Waddenzee

Het verschil tussen eb en vloed in de Waddenzee is ruim 2 m
  • De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa.
  • De Wadden vormen een bijzondere omgeving, met unieke planten- en diersoorten.

Nieuws over de Waddenzee

Naar al het nieuws