Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat verlengt het Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied met 6 jaar

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023

Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door rust, ruimte en een rijke natuur. Een aantrekkelijk gebied waar verschillende wilde dier- en plantensoorten voorkomen en waar het goed wonen, werken en recreƫren is.

Om deze natuurrijkdom in het IJsselmeergebied te behouden zijn 6 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voor deze gebieden is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staan maatregelen die nodig zijn om de natuur in het gebied te beschermen. Rijkswaterstaat verlengt de looptijd van het huidige Natura 2000 beheerplan voor het IJsselmeergebied (2017-2023) met maximaal 6 jaar.

Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

Het beheerplan gaat over de Natura 2000 gebieden Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer. Het verlengen van het beheerplan betekent dat het huidige beheerplan vanaf 20 maart 2024 geldig blijft.

Het verlengde beheerplan bevat een aantal correcties en een aantal wijzigingen op vrijstellingen van de vergunningplicht wet Natuurbescherming. Voor 2030 moet er een nieuw beheerplan vastgesteld worden.

Ontwerpbesluit in te zien

Het Ontwerpbesluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied ligt van woensdag 25 oktober tot en met dinsdag 5 december 2023 ter inzage. Het ontwerpbesluit is op de website van het Platform Participatie en op verschillende locaties in de omliggende provincies in te zien.

Digitaal spreekuur

We hebben een digitaal spreekuur voor vragen over het Ontwerpbesluit op:

  • woensdag 8 november tussen 08.30 en 11.30 uur (aanmelden tot en met maandag 6 november)
  • dinsdag 21 november tussen 08.30 en 11.30 uur (aanmelden tot en met vrijdag 17 november)

Aanmelden kan via de website van het Platform Participatie.

Natuur beleven, gebruiken en beschermen

Om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen is het Europese Natura 2000-netwerk opgesteld. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Rijkswaterstaat is trekker van 25 beheerplannen voor verschillende Natura 2000 gebieden in de rijkswateren.

We actualiseren de beheerplannen in fasen; lopende plannen zijn of worden verlengd. Het opstellen van het nieuwe beheerplan IJsselmeergebied gebeurt in samenwerking met de bevoegde gezagen (de 6 omliggende provincies en betrokken ministeries). We organiseren bijeenkomsten om de omgeving te betrekken bij- en informeren over het proces.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Natura 2000 gebieden van Rijkswaterstaat op de website Natura 2000.