Noord-Hollandse Markermeerkust: verbetering waterkwaliteit

Waarom

  • Het watersysteem is kwetsbaar doordat de biodiversiteit in het Markermeer sterk is afgenomen.
  • Belangrijke paai- en leefgebieden voor vissen ontbreken.
  • Verbindingen tussen binnen- en buitendijkse gebieden ontbreken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

de aanleg van ondiepe zones, meer verloop in waterdiepten en rietlanden

het realiseren van visverbindingen tussen Markermeer en binnendijks gebied

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden voor dit project gaan starten en de te verwachten hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: onbekend
2023 - 2024

MIRT-verkenning en voorkeursbeslissing

2024 - 2025

MIRT-planuitwerking en projectbeslissing

2026

Voorbereiding realisatie en aanbesteding eerste maatregelen

Vanaf 2026

Start realisatie eerste maatregelen

Documenten

De Startbeslissing

Op 25 november 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de MIRT Startbeslissing voor het project Noord-Hollandse Markermeerkust vastgesteld. De Startbeslissing is de start voor de MIRT Verkenningsfase, waarin mogelijke oplossingen worden onderzocht.

Onderliggende pagina