Waddenzee: herstel zeegras

Waarom

  • Zeegras komt van nature voor in de Waddenzee, maar is inmiddels bijna helemaal verdwenen.
  • Voor herstel van natuur en waterkwaliteit is het belangrijk dat het zeegras weer terugkomt.
  • Zeegrasvelden in de Waddenzee kunnen slib invangen om mee te groeien met de zeespiegelstijging.
  • Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 zet Rijkswaterstaat zich in voor zeegrasherstel.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

Zeegrasvelden herstellen door middel van het aanbrengen van zeegras in droogvallende delen in de Waddenzee.

Monitoren en onderzoeken van bestaande en nieuwe zeegrasvelden.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De zeegrasherstelwerkzaamheden leveren naar verwachting geen overlast op.
In de Waddenzee is de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met het inspuiten van zeegraszaden in de bodem vlakbij het eiland Griend. Tot en met 2027 werken we op verschillende momenten op deze plek. Deze werkzaamheden vinden plaats tijdens het droogvallen van het wad en leveren daarmee geen overlast op voor het scheepvaartverkeer.

Eén van de doelen van het onderzoek is om op een 2e locatie in de Waddenzee een nieuw zeegrasveld te creëren. Zodra deze plek bekend is, informeren we de omgeving hierover.

Wanneer

Klaar: 2027
Maart (jaarlijks)

Planten zeegrasvelden.

Juni - september (jaarlijks)

Monitoren zeegrasvelden.

September (jaarlijks)

Zeegraszaden en planten verzamelen.

Oktober - februari (jaarlijks)

Evaluatie succes- en faalfactoren.
Ontwikkelen plannen en voorbereiding voor het volgende jaar.

Nieuws

Onderliggende pagina