Waddenzee: herstel zeegras

Waarom

  • Zeegras komt van nature voor in de Waddenzee, maar is inmiddels bijna helemaal verdwenen.
  • Voor herstel van natuur en waterkwaliteit is het belangrijk dat het zeegras weer terugkomt.
  • Zeegrasvelden in de Waddenzee kunnen slib invangen om mee te groeien met de zeespiegelstijging.
  • Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 zet Rijkswaterstaat zich in voor zeegrasherstel.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

Zeegrasvelden herstellen door middel van het aanbrengen van zeegras in droogvallende delen in de Waddenzee.

Monitoren en onderzoeken van bestaande en nieuwe zeegrasvelden.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Voor vaarverkeer geldt bijzondere voorzichtigheid in verband met zeegrasproefvelden 20 x 30 m afgebakend door PVC buizen 20 cm boven het maaiveld. De inlichtingen met de center posities van de zeegrasproefvelden zijn te downloaden via Vaarweginformatie.

U kunt zelf deelnemen aan het project zeegras door bij de vondst van zeegras buiten de vastgestelde proefvelden een melding te maken via waarneming.nl.

Wanneer

Klaar: 2027
Maart (jaarlijks)

Planten zeegrasvelden.

Juni - september (jaarlijks)

Monitoren zeegrasvelden.

September (jaarlijks)

Zeegraszaden en planten verzamelen.

Oktober - februari (jaarlijks)

Evaluatie succes- en faalfactoren.
Ontwikkelen plannen en voorbereiding voor het volgende jaar.

Nieuws

Onderliggende pagina