Nieuwsbericht

Zeegrasherstel in Grevelingen en Veerse Meer

Gepubliceerd op: 11 juni 2024, 09.19 uur

Rijkswaterstaat is samen met het consortium Zeegrasherstel in juni 2024 weer gestart met het aanplanten van zeegras in Zeeland. Het is het 3e jaar waarbij op meerdere locaties in de Grevelingen het verdwenen zeegras wordt teruggebracht.

Voor het eerst worden er ook in 2024 proeven gedaan in het Veerse Meer. Het zeegras wordt met de hand geplant door een team van the Fieldwork Company, vrijwilligers, en medewerkers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het planten van zeegras in de Zuidwestelijke Delta en Waddenzee is onderdeel van een 5-jarig zeegrasherstelproject.

Van nature

Zeegras groeit van nature in onze kustwateren en is belangrijk voor een gezond systeem. Het neemt CO2 op en geeft voedsel en schuilplaats aan dieren, zoals slakjes en jonge vissen. In 2023 is bij Stampersplaat en Veermansplaat in de Grevelingen zeegras aangeplant en de proefvelden op deze locaties hebben de winter overleefd. Dit is een belangrijk succes voor het langdurig herstel van zeegras in de Grevelingen.

Naast de Veermansplaat en Stampersplaat worden er in de Grevelingen nog 3 extra zeegrasherstel proeflocaties aangeplant. Voor het eerst wordt er in het Veerse Meer zeegras gepland. Er zijn daar 3 locaties voor geselecteerd. Op deze locaties worden kleinschalige proeven uitgevoerd.

7 voetbalvelden

Het geplante zeegras in de Zeeuwse wateren komt uit Denemarken. De omstandigheden daar lijken op de omstandigheden in de Grevelingen en Veerse Meer. Daarom is dit een zeer geschikte plek om het zeegras vandaan te halen.

Het doel is om uiteindelijk zelfredzame zeegrasvelden terug te krijgen in de Grevelingen en het Veerse Meer, elk ter grootte van zeven voetbalvelden (5 hectare).

Onderzoek laat zien dat er voor herstel van zeegras in het Veerse Meer en de Grevelingen veel uitdagingen zijn. Tot en met 2027 wordt er onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende beplantingsmethoden worden beproefd om te zien of dit effect heeft op de kans van overleving.

Daarnaast wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren die belangrijk zijn voor succes.

Omgeving en vervolg

De herstelwerkzaamheden voor zeegras leveren geen overlast op voor de gebruikers van het gebied. De ontwikkeling van de zeegrasvelden wordt gemonitord. Op deze manier weten de onderzoekers of het kansrijke locaties zijn voor grootschalige aanplanting.