Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert jaarbericht 2021

Gepubliceerd op: 18 mei 2022, 13.01 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 12.17 uur

2021 was een bewogen jaar. Extreem hoogwater in Zuid-Nederland, stikstof, PFAS en de coronapandemie hadden veel impact op het werk van Rijkswaterstaat. Toch bleef de dienstverlening op peil en werkten we volop aan een veilig, leefbaar en bereikbaar land. In het jaarbericht 2021 leest u hoe we dat doen en wat het heeft opgeleverd.

Uitstel en vertraging

De regels rond stikstof en PFAS zorgden voor veel vertraging in grote projecten, bijvoorbeeld bij de snelweg A73 bij knooppunt Zaarderheiken, de snelwegen A12-A27 Ring Utrecht, de snelweg A58 en de snelwegen A12/A15 Ressen–Oudbroeken. Ook het werk aan Sluis II in het Wilhelminakanaal moest worden uitgesteld, evenals de uitvoering van het programma Kaderrichtlijn Water.

Dienstverlening op peil

Ondanks COVID-19, stikstof en PFAS bleef in 2021 onze dienstverlening op peil. We realiseerden voor 2,6 miljard euro aan aanleg, onderhoud, vervanging en renovatie van verouderde infrastructuur. We werkten aan waterveiligheid, voldoende schoon water en een ecologisch gezond watersysteem. Daarbij maakten we optimaal gebruik van slimme informatietechnologie en datavoorzieningen. En we zetten ons in voor natuurbehoud en natuurherstel.

Wateroverlast Limburg

De grote wateroverlast in Limburg in juli 2021 kwam als een verrassing. Uiteindelijk bleven de gevolgen beperkt. Dit kwam vooral door de Ruimte voor de Rivier-maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar ook door de manier waarop we, samen met partners, de watercrisis in de regio onder controle hebben gehouden.

Bijzondere projecten

Bijzondere projecten waren de oplevering van Zeesluis IJmuiden en het gerenoveerde sluiscomplex Eefde. Maar ook de spectaculaire verplaatsing van de Suurhoffbrug dwars door Rotterdam en het groot onderhoud aan de snelweg A12 tussen Utrecht en Den Haag, een klus die in 9 dagen is geklaard.

Steeds duurzamer

Bij aanleg, onderhoud, vervanging en renovatie speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. We passen zoveel mogelijk gebruikte materialen toe en werken, samen met onze partners, aan innovatieve oplossingen met zo min mogelijk impact op mens en milieu. Dit sluit aan op onze ambitie om in 2030 volledig circulair en klimaatneutraal te werken.

Samenwerken aan een vitale infrasector

Ook in 2021 bereidden we ons voor op de grote, complexe productieopgave die ons op het gebied van infrastructuur te wachten staat. Dat deden we bijvoorbeeld met de veranderopgave ‘Op weg naar een vitale infrastructuur’. Ons doel is een infrasector die klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair werkt. Die de kansen pakt van digitalisering en risico’s goed onder controle heeft, zodat de marktsector ook in staat is te innoveren en te investeren. Om in beeld te krijgen welke innovaties we samen met de markt willen ontwikkelen, hebben we in 2021 ook een innovatieagenda ontwikkeld.

Bekijk ons jaarverslag