Werkzaamheden

In april vernieuwing geleidewerk Markbrug en Brug Roosendaalsevliet

Gepubliceerd op: 11 april 2022, 14.39 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 12.36 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer DEME Infra achtereenvolgens onderhoudswerkzaamheden bij de Markbrug (A17 over de Dintel, ter hoogte van Standdaarbuiten) en bij de brug over de Nieuwe Roosendaalse Vliet (A17 bij Roosendaal). Het onderhoud is nodig vanwege slijtage door de jaren heen.

Werkzaamheden en hinder

Vandaag is gestart met de werkzaamheden bij de Markbrug in de gemeente Halderberge. Hier wordt het geleidewerk vernieuwd. Hierbij wordt de huidige functie gewaarborgd. Aansluitend hierop gebeurt hetzelfde bij Brug Roosendaalsevliet. In beide gevallen duren de werkzaamheden naar verwachting 2 weken. Tijdens het werk blijft steeds 1 vaarwegopening beschikbaar. Het wegverkeer heeft geen last van de werkzaamheden.

Onderhoud kanalen

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het groot onderhoud dat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland laat verrichten aan bijvoorbeeld bruggen, stuwen en sluizen rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen. In 2022 wordt er aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.