Meer kruidenrijke graslanden op IJsseloevers

Nieuwsbericht

Meer kruidenrijke graslanden op IJsseloevers

Gepubliceerd op: 21 december 2021 - Laatste update: 21 december 2021, 12:34

Kruiden- en faunarijke graslanden, stroomdalgrasland en behoud van bos. Het zijn enkele natuurdoelen die Rijkswaterstaat nastreeft in de uiterwaarden langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Samen met 7 andere overheden werkt Rijkswaterstaat hier aan de toekomst van Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerkingsverband van 8 overheden. In oktober 2020 sloten de partijen een overeenkomst. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de planuitwerkingsfase die loopt tot eind 2023, en neemt daarmee het stokje over van de provincie Gelderland, trekker van de verkenningsfase.

Het Rivierklimaatpark omvat de linker- en rechteroever van de IJssel en is verdeeld in 6 deelgebieden. Omdat maatregelen in het ene deelgebied effect hebben op een ander deelgebied is gekozen voor een integrale aanpak. Een van de doelen van het samenwerkingsverband is meer ruimte voor de natuur.

Beschermen en versterken

Om de natuur in het Rivierklimaatpark te ontwikkelen, beheert Stichting Streekbeheer Rijnstromen (SSR) sinds begin 2021 de uiterwaarden op de gronden van Rijkswaterstaat. SSR-voorzitter Hans Schouls is blij met de opdracht die zijn organisatie via een aanbesteding wist te bemachtigen. Om de natuur en het landschap te beschermen en te versterken, richtte ‘moederorganisatie’ Vereniging Streekbeheer Rijnstromen in 2006 de stichting op. De natuurdoelen vanuit de beheeropdracht sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de stichting.

Bodem verschralen

Hans Schouls: ‘Passend binnen de Vegetatielegger van Rijkswaterstaat streven we naar 4 beheertypen. Stroomdal- en graslanden, kruiden- en faunarijke graslanden, ruigte en de ontwikkeling van bos dat aansluit bij de bossen in het Rivierklimaatpark. Er zijn 2 manieren waarop we dat beheer samen met boeren in het gebied kunnen uitvoeren: begrazen, intensief of extensief, of maaien en het gras afvoeren. Want laat je dat liggen, dan bemest je de grond en dat willen we niet. We willen de bodem juist verschralen, zodat er een rijke vegetatie ontstaat. Samen met een ecoloog en de provincie Gelderland zijn we in overleg over de beste mix.’

Nieuwe natuur

De provincie Gelderland maakt zich hard voor de ontwikkeling van nieuwe natuur die bestaande natuurgebieden binnen het Gelderse Natuurnetwerk met elkaar verbindt. De uiterwaarden binnen het Rivierklimaatpark vormen een onderdeel van dit netwerk. Eens per jaar zal de provincie het park samen met Rijkswaterstaat en SSR bekijken, om de ontwikkeling van de natuur te volgen en zo nodig het beheer bij te sturen.

Kees Buddingh is ecohydroloog bij het Programma Natuur van de provincie. Hij verwacht dat bewoners en bezoekers van het Rivierklimaatpark er in de toekomst kunnen genieten van oevers die meer variatie laten zien. ‘Vanuit een kortgemaaid glad landschap zal er een combinatie ontstaan van kruidige graslanden, afgewisseld met hier en daar een meidoorn en wat ruigere begroeiing waarvan een deel in de winter blijft staan. Natuurlijk moet dit wel passen met het oog op de waterveiligheid.’

Verantwoordelijkheid Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor waterveiligheid en waterkwaliteit, maar tegelijkertijd een grote gebiedseigenaar in Rivierklimaatpark IJsselpoort. Voor het beheer en het onderhoud werkt Rijkswaterstaat nauw samen met opdrachtnemers, waaronder Stichting Streekbeheer Rijnstromen (SSR). Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat.

Meer nieuws uiterwaardenbeheer