In beeld

Hoe Rijkswaterstaat werk maakt van multimodale hubs

Gepubliceerd op: 6 december 2021 - Laatste update: 20 februari 2023, 13:34

Steden verdichten, maar tegelijkertijd willen we dat ze veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Een vraagstuk waar nationale bereikbaarheid en lokale leefbaarheid elkaar raken. Multimodale hubs lijken een oplossing te bieden.

Hoe Rijkswaterstaat hieraan werkt vertellen Alan Hoekstra (adviseur duurzame mobiliteit) en Annemiek Tromp (programmamanager duurzame gebiedsontwikkeling) in onderstaande video.

VOICE-OVER: Het klimaat verandert en met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiënter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit. (Het beeld wordt groen met een animatie van vervoersmiddelen. Beeldtekst: Duurzame Mobiliteit. Multimodale hubs. Alan Hoekstra:) OPGEWEKTE JINGLE ALAN HOEKSTRA: Je ziet dat steden steeds meer verdichten en tegelijkertijd willen we dat ze ook veilig, leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom is het goed om slim en flexibel na te denken over mobiliteit. Dus gebruik van openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit kan enorm helpen. ANNEMIEK TROMP: Rijkswaterstaat wil dat wij in Nederland vlot en veilig reizen. Veel wegen die wij beheren, grenzen aan de steden. Dat betekent dat wij voor de nationale bereikbaarheid en de lokale leefbaarheid veel zullen moeten gaan ontwikkelen. HOEKSTRA: We onderzoeken verschillende mogelijkheden om Nederland leefbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van meer multimodale hubs. Dat zijn plekken waar je kunt overstappen, zoals bijvoorbeeld hier op de Kralingse Zoom in Rotterdam. Je kunt hier vanaf de snelweg redelijk direct met je auto komen en dan kun je vanaf hier met je fiets of het openbaar vervoer verder de stad in. Het liefst willen we als Rijkswaterstaat dat de hubs eigenlijk nog buiten de stadsranden zijn gesitueerd zodat je het verkeer op de ring ook niet te veel laat toenemen. TROMP: Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Dat betekent dat er nieuwe faciliteiten zullen moeten komen voor bijvoorbeeld het laden van elektrische fietsen of de auto. Maar ook wellicht voor de toekomst om te kunnen gaan werken, elkaar te ontmoeten of te gaan vergaderen. (Alan loopt langs auto's in een parkeergarage.) RUSTIGE MUZIEK HOEKSTRA: Rijkswaterstaat kan verschillende rollen spelen hierin. Dat kan zijn als aanjager, als facilitator en misschien zelfs ook wel als realisator. Het is natuurlijk bij uitstek een onderwerp dat heel veel samenwerking vergt tussen heel veel partijen en je ziet dat er momenteel ook heel veel initiatieven al zijn voor hubs. We zijn nu met elkaar aan het kijken van: ja, wie kan welke rol het beste invullen? En ondertussen doen we ook heel veel kennis op. (Alan in de parkeergarage. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rwsduurzamemobiliteit.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Multimodaal mobiliteitssysteem

In 2020 is in De Multimodale Hub en Rijkswaterstaat verkend hoe het Hoofdwegennet kan bijdragen aan een multimodaal mobiliteitssysteem. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een verdere verkeerskundige en ruimtelijke uitwerking van de Corridorhub. Eén van de hub-typen die we langs het Hoofdwegennet tegenkomen. Deze studies gebruiken we bij het leggen van de verbinding tussen de beleidsvorming bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rond hubs en de concrete praktijken in de regio’s.

Duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water. De CO2 uitstoot van al die verplaatsingen heeft negatieve impact op het klimaat. Het mobiliteitssysteem draait allang niet meer alleen om bereikbaarheid over de weg. Slimme en schone mobiliteit is minstens zo belangrijk. Rijkswaterstaat speelt als beheerder van netwerken en strategisch areaal een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. We versnellen, verankeren en jagen aan. Zodat Nederland op een duurzame manier bereikbaar blijft.

Meer informatie duurzame mobiliteit

Meer informatie over duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat vind je op de website Duurzame mobiliteit. Op deze website vind je praktijkvoorbeelden, handvatten en instrumenten en beleidsinformatie over duurzame mobiliteit. Ook is de website een naslagwerk voor rapporten en documenten rondom duurzame mobiliteit.