Nieuwsbericht

Stein; pontje Berg–Meeswijk aantal weken uit de vaart tijdens herstel hoogwaterschade

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021 - Laatste update: 8 september 2022, 10:39

De veerverbinding Berg-Meeswijk moet uit de vaart van 25 oktober t/m 19 november 2021. De schade die het hoogwater veroorzaakt heeft, wordt dan hersteld. Die tijd is nodig om de erosiekuil op te vullen en schade aan de veerstoep bij Berg te herstellen.

Het hoogwater van afgelopen zomer heeft op een aantal plekken in de Grensmaas diepe erosiekuilen veroorzaakt. Een aantal daarvan moeten (deels) worden gevuld om geen instabiele oevers te krijgen. Bij Berg a/d Maas moet de stroomkuil worden gevuld om te zorgen voor stabiliteit bij de veerstoepen. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren wordt het pontje tijdens een groot deel van de werkzaamheden uit de vaart gehaald.

Alternatieve routes

Autoverkeer kan in deze periode omrijden via de bruggen bij Stein of Maaseik (Vlaanderen). Voor de (niet recreatieve) fietsers, met name scholieren, wordt gekeken naar de mogelijkheid om bussen in te zetten.

Herstel met toutvenant

In eerste instantie werd uitgegaan van 3 verschillende materialen waarmee de stroomkuilen zouden worden gevuld. Intussen is gebleken dat er toch op tijd voldoende toutvenant beschikbaar is. Dit gebiedseigen materiaal, een combinatie van grind en zand uit het stroomgebied van de Grensmaas, krijgt de voorkeur. Dit wordt nu voor alle stroomkuilen gebruikt om deze op te vullen.

Meer informatie

We gaan een aantal stroomkuilen in de Grensmaas herstellen. Meer informatie hierover staat in het nieuwsbericht Aanpak herstel stroomkuilen in Grensmaas. Daarnaast wordt ook andere schade, ontstaan door hoogwater, opgepakt.