Nieuwsbericht

Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken

Gepubliceerd op: 16 september 2021, 17.11 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 11.26 uur

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de geluidshinder te verminderen, vernieuwt de gemeente Vlaardingen de Marathonweg. Ook heeft zij in overleg met Rijkswaterstaat het plan om de kruising met de A20/Westlandseweg aan te pakken. Rijkswaterstaat werkt nu aan de snelweg A20 voor de Blankenburgverbinding.

De werkzaamheden staan op de planning voor 2021 en 2022. Vlaardingen en Rijkswaterstaat staan op het punt hiervoor een overeenkomst te sluiten. De Vlaardingse gemeenteraad moet nog definitief akkoord geven.

Betere doorstroming

Verkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als één van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming.

Kruising met A20 en Westlandseweg

Een belangrijk knelpunt op de Marathonweg is de plek waar deze de snelweg A20 en de Westlandseweg kruist. Rijkswaterstraat is rond de A20 bezig met aanpassingen voor de Blankenburgverbinding. En wil graag, in overleg met de gemeente, meehelpen om de doorstroming van de Marathonweg op die plek te verbeteren.

Het idee is om de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis te verleggen en een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis aan te leggen. Maar ook om de bestaande verkeerslichten te vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer.

Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. Hiervoor moeten de op- en afrit van de snelweg door Rijkswaterstaat worden aangepast. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroom op de A20.

Overeenkomst

De gemeente Vlaardingen en Rijkswaterstaat staan op het punt een overeenkomst te sluiten waarin het aanpakken van de kruising A20/Westlandseweg, is afgesproken.

Rijkswaterstaat heeft de planning en de werkzaamheden van de Blankenburgverbinding hierop kunnen aanpassen. Jörgen van der Meer, omgevingsmanager Rijkswaterstaat: 'Het is niet eenvoudig om tijdens de uitvoering zo'n grote aanpassing door te voeren in een project, maar ook wij zagen het belang hiervan in. Voor de mensen in Vlaardingen én voor de doorstroming op de A20. Met veel inspanning en een goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen en onze aannemer (bouwconsortium BAAK) is dit gelukt.' Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 14 september 2021 het voornemen uitgesproken een overeenkomst te willen aangaan.

Bart Bikkers, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Vlaardingen: 'Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Marathonweg is belangrijk voor Vlaardingen. Het college van burgemeester en wethouders is dan ook verheugd over het constructieve overleg met Rijkswaterstaat, waardoor er op het Vlaardingse wegennet en op de A20 een betere doorstroming kan komen. Dit tekent de samenwerking van onze gemeente, Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK bij de aanleg van de Blankenburgverbinding. We grijpen gezamenlijke kansen waar dat kan. Dat geldt voor het aanpassen van de op- en afrit van de A20, maar ook voor het verbreden van fietspaden binnen het werkgebied van de Blankenburgverbinding. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief akkoord op de aanvullende investeringen van onze gemeente te geven.'

Blankenburgverbinding

De nieuwe snelweg A24 verbindt de A20 bij Vlaardingen met de snelweg A15 bij Rozenburg. Kijk voor meer informatie op de website Blankenburgverbindig.

Marathonweg

De gemeente Vlaardingen vernieuwt de Marathonweg. Ook worden verschillende kruispunten aangepakt en krijgt de hele Marathonweg geluidsreducerend asfalt. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Vlaardingen.