50 jaar Noordzeebeheer: luchtwaarnemers op de uitkijk

In Beeld

50 jaar Noordzeebeheer: luchtwaarnemers op de uitkijk

Gepubliceerd op: 2 april 2021, 15:55

Voor Kitty Kientz, luchtwaarnemer bij Rijkswaterstaat, is elke werkdag anders. Haar werkplek bevindt zich namelijk boven de bedrijvige Noordzee, een belangrijke vaarweg met veel verkeer en activiteit. Maar dat niet alleen: de Noordzee is ook kwetsbaar voor vervuiling of bijvoorbeeld illegale activiteiten. Kientz deelt de bijzondere situaties waar Rijkswaterstaat en de Kustwacht voor komen te staan in dit beeldverslag.

Het vergt een grote inzet om de Noordzee veilig te houden en in het geval van incidenten, in te grijpen. Zowel vanaf land, zee en vanuit de lucht houden daarom verschillende partijen toezicht op alle activiteiten. Het team van Kientz richt zich met name op toezicht en controle op de verkeersregels, drugs- en mensensmokkel, illegale visserij en het lozen van olie en chemicaliën. Onderstaande fotogalerij brengt hun werk in beeld.

Lees in het interview Inspectievlucht boven de Noordzee: ‘Als iedereen naar binnen gaat, gaan wij naar buiten’ meer over de rol van Kientz als luchtwaarnemer en de samenwerking met Defensie, de Douane en de Koninklijke Marechaussee bij grote incidenten.