Nieuwsbericht

Onderhoud Noordersluis IJmuiden: voorbereiding deurwissel

Gepubliceerd op: 11 maart 2021 - Laatste update: 9 april 2021, 11:59

De Noordersluis IJmuiden werd in 1930 opgeleverd om grotere zeeschepen richting Amsterdam te kunnen laten varen dan tot dan toe mogelijk was door de Middensluis. Daarmee werd de Noordersluis de grootste schutsluis ter wereld. Bijna 100 jaar verder wordt de Noordersluis op haar beurt weer voorbijgestreefd door Zeesluis IJmuiden, die in 2022 wordt geopend.

Tot die tijd heeft de Noordersluis nog steeds de functie van belangrijkste toegangspoort tot het Noordzeekanaalgebied. Om deze oude dame in topconditie te houden, zorgen we goed voor haar. Zo staat eind april een deurwissel op het programma: eens in de 4 jaar gaat er een sluisdeur uit en een ‘vers’ exemplaar in. Dat klinkt misschien eenvoudig, ware het niet dat een sluisdeur 53,5 x 20,4 x 7,3 m groot is en 1,2 miljoen kg weegt. Een behoorlijke klus dus!

De komende weken houden we je op de hoogte van wat er allemaal komt kijken aan voorbereidingen en werkzaamheden voor deze mega-operatie.

Reservedeur gereed maken

Deze deur bevindt zich in het deurendok naast de buitendeur van de Noordersluis. De deur is momenteel in onderhoud. Ook is er nog een andere reservedeur aanwezig voor nood (zoals schade aan de operationele deur), deze kan ook direct ingezet worden.

Sinds november 2020 wordt de nu in te zetten reservedeur inzet gereed gemaakt: tijdens conservering dient goede luchtvochtigheid en verwarming aanwezig te zijn. Zo is de reservedeur vrij van regen- en windinvloeden. Deze conservatie betreft 3 lagen, waardoor de deur weer minimaal 5 jaar onder water kan functioneren. Hieronder zie je het nieuw aangebrachte brugdek, klaar voor verdere afwerking.

Revisie rolwagens

Naast het rijdek worden ook de rolwagens gewisseld als onderdeel van de sluisdeur. Deze worden in de werkplaats in Sliedrecht gerenoveerd. Een onderdeel van de revisie is het demonteren van wielstellen en wielen, waarna deze allemaal ingemeten en geïnspecteerd worden. Vervolgens worden de afgekeurde materialen vernieuwd. Ook worden alle lagers vernieuwd. Wanneer alles weer ingemeten is komt ook hier een nieuwe conservering op. Na het samenbouwen van de rolwagens wordt alles vervoerd naar IJmuiden.

Feiten over de Noordersluis

  • Afmetingen sluis: 400 m lang, 50 m breed en 15 m diep
  • Afmetingen sluisdeur: 53,5 m lang, 7,3 m breed en 20,4 m hoog
  • Gewicht sluisdeur 1,2 miljoen kg - Opgeleverd in 1930
  • Per jaar passeren bijna 14.000 zeeschepen (van en naar zee) het IJmuider complex
  • In scheepstonnage uitgedrukt laat deze sluis bijna 80% van circa 30 miljoen ton door
  • De sluisdeur is los geplaatst op 2 rolwagens die over rails lopen op de bodem van de sluis
  • De deur wordt bewogen met behulp van een hydraulisch aangedreven lierwerk met een trekkracht van normaal 300 kilonewton (kN) en onder extreme omstandigheden 900 kN