Nieuwsbericht

Verwijderen zieke en dode bomen langs A12 en A27 bij Utrecht

Gepubliceerd op: 10 februari 2021 - Laatste update: 11 februari 2021, 16:05

Rijkswaterstaat verwijdert tussen 15 februari en 5 maart 2021 zieke en dode bomen langs de snelweg A12 en A27 bij Utrecht. Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. De bomen verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid.

De bomen bevatten veel dood hout, wat het risico op omvallende bomen en rondslingerende takken op de snelwegen verhoogt. De bomen moeten voor het broedseizoen (15 maart) worden verwijderd. Deze werkzaamheden betreffen noodzakelijk (groen)onderhoud in het kader van de veiligheid.

Directe aanleiding voor deze werkzaamheden is de storm Christoph, waardoor in januari 2021 diverse bomen en rondslingerende takken op de snelweg terechtkwamen. Het merendeel van deze bomen bleek aangetast door de essentaksterfte. Daarom heeft Rijkswaterstaat op 1 februari, naast de jaarlijkse boomcontrole, een extra inventarisatieronde gedaan langs de A12 en A27. Tijdens de inventarisatie bleken de soms wel 30 m hoge bomen op grote schaal aangetast door de schimmelziekte.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie waren zowel ecologen van Rijkswaterstaat en de aannemer aanwezig, alsmede boomverzorgers van de gemeente Utrecht en de aannemer. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat liepen de beheerder van landgoed Amelisweerd en de voorzitter van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) mee met de inventarisatie. De Bomenwacht Amelisweerd is via de KRU ook aangehaakt.

Op basis van deze inventarisatie heeft de KRU voor de oostzijde van de A27 bij Utrecht zelf een second opinion laten uitvoeren. Uitkomst van dat onderzoek was dat er inderdaad verwijder- en snoeiwerkzaamheden plaats moeten vinden ten behoeve van de (verkeers)veiligheid. Daar is overeenstemming over. Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Midden-Nederland Eric Diepstraten licht dat in de video Snoeien en verwijderen zieke en dode bomen langs de A12 en A27 bij Utrecht toe.

Op korte termijn maken de ecoloog van Rijkswaterstaat, een expert van de KRU en de boomverzorger van de aannemer, een laatste inventarisatieronde waarin ze gezamenlijk bepalen welke bomen aan de oostzijde van de A27 bij Utrecht worden verwijderd. Daarbij wordt ook gekeken naar bomen die voorlopig behouden blijven en tot een stronk van ongeveer 1 m teruggesnoeid worden. Dit geeft de boom de mogelijkheid te ontspruiten en past bij het behoud van de cultuurhistorische waarde.

Essentaksterfte

Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze aandoening. De impact van de ziekte is groot. Inmiddels is 80% van alle essen in Nederland aangetast door deze ziekte. Essentaksterfte is een zeer besmettelijke en agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Aangetaste essen kunnen spontaan omvallen.

Verkeershinder en omleidingen

De werkzaamheden staan gepland van 15 februari tot 5 maart 2021.

  • Van maandag 15 tot vrijdag 19 februari verwijdert Rijkswaterstaat voornamelijk dode en zieke essen langs de A12 ter hoogte van knooppunt Oudenrijn in Utrecht. Ook vindt regulier groenonderhoud plaats. De werkzaamheden zijn in de avond en nacht van 21.00 tot 05.00 uur. De verbindingsweg A12 Arnhem richting Den Haag/Nieuwegein (A2/A12) is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit A2 Utrecht-Centrum (8). Op de verbindingsweg A12 Arnhem richting Amsterdam (A2) is 1 rijstrook beschikbaar. Hier geldt een snelheidsbeperking van 70 km/h.
  • Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari werkt Rijkswaterstaat langs de A27 Hilversum richting Gorinchem ter hoogte van Utrecht. Hierbij worden zieke en dode bomen verwijderd die een gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid. Ook vinden er snoeiwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn overdag tussen 07.00 en 17.00 uur. De vluchtstrook van de A27 Hilversum richting Gorinchem wordt ter hoogte van Utrecht afgesloten. Op de overige rijstroken geldt een snelheidsbeperking van 90 km/h.
  • Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart werkt Rijkswaterstaat langs de A27 Gorinchem richting Hilversum ter hoogte van Utrecht. Hierbij worden dode en zieke essen verwijderd en vindt regulier groenonderhoud plaats. Er wordt overdag gewerkt tussen 07.00 en 17.00 uur. De vluchtstrook en 1 rijstrook van de A27 Gorinchem richting Hilversum worden ter hoogte van Utrecht afgesloten. Op de overige rijstroken geldt een snelheidsbeperking van 70 km/h.

Bij onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De periode tussen 8 en 12 maart is gereserveerd voor eventuele uitloop van de werkzaamheden.

Snoeien en verwijderen zieke en dode bomen langs de A12 en A27 bij Utrecht

Rijkswaterstaat verwijdert voor de start van het broedseizoen (15 maart) zieke en dode bomen langs de A12 en de A27 bij Utrecht, veelal dode en zieke essen. Directeur Netwerkmanagement Eric Diepstraten licht toe dat de essentaksterfte veel bomen heeft aangetast, en dat deze nu een gevaar vormen voor het wegverkeer en wandelaars in het gebied. Om de veiligheid te waarborgen worden de zieke en dode bomen verwijderd. We bepalen samen met de Kerngroep Ring Utrecht welke bomen verwijderd worden, welke bomen voorlopig behouden blijven en tot een stronk van ongeveer 1 meter teruggesnoeid worden.

Snoeien en verwijderen zieke en dode bomen langs de A27 Utrecht Oost - Meidoornbosje We staan hier omdat er op dit moment in het bos hier bomen zijn die of dood zijn of helaas ziek zijn. En daardoor, voor de veiligheid, de komende tijd moeten worden verwijderd. Het gaat om essen die helaas zijn aangetast met de essentaksterfte. Daardoor kunnen ze takken verliezen. Maar het kan ook zo zijn dat de wortels worden aangetast. En dan kunnen ze spontaan omvallen en daar hoeft niet eens wind voor te zijn. Zoals je ziet gaat het hier om hele hoge bomen. En die kunnen op de snelweg vallen, maar ook hier op het voetpad waar mensen recre‘ren. We hebben als Rijkswaterstaat actief de gemeente Utrecht, de Kerngroep Ring Utrecht en de Bomenwacht naar de schouw van de doden en zieke essen. Samen met deze partijen hebben we een inventarisatie gemaakt welke bomen moeten worden verwijderd, maar ook welke bomen op een andere manier behouden kunnen worden. En we gaan kijken welke bomen we nu niet tot aan de grond afzagen, maar die we tot op een meter hoogte houden zodat er nog een keer kaphout kan ontstaan. We beginnen spoedig met het werk, want het werk moet worden uitgevoerd voordat het broedseizoen begint. En het broedseizoen begint ongeveer half maart. Dus we moeten echt voor die tijd klaar zijn. Daarnaast geldt dat veiligheid op de rijkswegen, op de A27 en de A12, maar ook hier op de voetpaden voor ons van het grootste belang is dat we spoedig klaar zijn. Meer weten? Kijk op rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat ©2021