Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99)

Gepubliceerd op: 26 november 2020 - Laatste update: 26 november 2020, 13:16

Rijkswaterstaat voert in de nacht van 2 op 3 december 2020 onderhoud uit aan de Kooybrug en in de nacht 3 op 4 december 2020 aan de Balgzandbrug (N99). Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. Ook worden de draaiende delen van de brug gesmeerd en visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd.

Afsluitingen en omleidingsroutes

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 2 december 23.00 uur tot donderdag 3 december 2020 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 3 december 23.59 uur tot vrijdag 4 december 2020 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in één stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is. Daardoor kunnen de bruggen steeds vóór de ochtendspits weer open voor verkeer.

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.