In beeld

Smart Mobility vlog #7: Slim varen en rijden door Nederland

Gepubliceerd op: 10 juli 2020 - Laatste update: 6 december 2022, 16:41

Schippers van de recreatie- en beroepsvaart willen zo vlot mogelijk door Nederland varen. Maar bruggen en sluizen kunnen niet altijd open, omdat er ook rekening wordt gehouden met het wegverkeer dat over een brug rijdt. In de zevende Samen Slim op Weg-vlog onderzoekt reporter Elze aan welke oplossingen Rijkswaterstaat werkt om het verkeer op weg en water slim te combineren.

In een ruim dronebeeld zien we een wit zeilschip. Reporter Elze staat erop. Schippers van recreatie- en beroepsvaart... willen zo vlot mogelijk door Nederland varen. Maar de bruggen en sluizen kunnen niet altijd meteen open. ruimtotaal beeld met Elze op het dek van het zeilschip. Bijvoorbeeld omdat er rekening wordt gehouden met het wegverkeer... wat over de brug rijdt. Elze steekt haar vinger in de lucht. Ik ben wel benieuwd hoe Rijkswaterstaat werkt aan slimme oplossingen... om het verkeer op het water en op de weg te combineren. Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. We zien auto's voorbij razen over een snelweg. In deze serie onderzoek ik hoe Rijkswaterstaat... samen met partners... Elze loopt het hoge Rijkswaterstaat gebouw binnen. De camera staat in een doorzichtige lift en ziet Elze langslopen op de gang. werk maakt van Smart Mobility. Elze in een close-interview-shot. Mooi, haha. Elze staat op een andere locatie voor een Rijkswaterstaatkantoor waarbij de harde wind haar sjaal laat wapperen. Ik ga kijken hoe zij met nieuwe technologieën... Een intelligente kast van dichtbij. Een druk kruispunt, waar het verkeer de kijker tegemoet komt. De auto's hebben net groen gekregen. Mensen slimmer en veiliger van deur tot deur laten reizen. Een druk kruispunt, waar het verkeer de kijker van de camera af rijdt. De auto's hebben net groen gekregen. Zo gaan we samen slim op weg. Een binnenvaartschip schrijdt voorbij. Een man staat het schip te observeren vanaf de kant van het water. Elze benadert hem. Hallo! Jij bent vast Martijn. Ja, dat klopt, ik ben Martijn van Hengstum. Ik ben landelijk projectleider Blauwe Golf Verbindend. Het beeld bevriest en in gele titels komt in beeld: BLAUWE GOLF VERBINDEND SLIMME VERKEERSOPLOSSINGEN VOOR WEG EN WATER Elze in een close beeld. En wat houdt dat programma in? Martijn vertelt in een close-upshot aan Elze. We kijken bij Elze over de schouder. Blauwe Golf Verbindend is een samenwerkingsprogramma met andere vaarwegbeheerders... waarbij wij realtime informatie delen over brugopeningen... sluiskolkopeningen en de ligplaatsbezetting voor de beroepsvaart. Elze in een close beeld. En kun je een voorbeeld geven? Martijn in een close-beeld. We kijken weer bij Elze over de schouder. Nou, bijvoorbeeld door het plaatsen van sensoren op slagbomen. Als de slagboom in horizontale toestand is betekent het dat de brug gestremd is voor het wegverkeer. Die informatie delen we met het vaarwegverkeer, het wegverkeer en gebruiken we ook in de bediencentrale. Beide staan aan de oever van het kanaal. Wat mooi. Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. Elze komt aan bij een imposant grijs gebouw met op de voorgevel Provincie Noord-Holland. Mike komt aan lopen. Hallo, ik ben Elze. - Hoi, ik ben Mike. Het beeld bevriest. Gele titels vertellen: BEDIENAAR BEDIENT BRUGGEN EN SLUIZEN OP AFSTAND Ik werk voor de provincie Noord-Holland. - Waar zijn we precies? We zijn aangekomen bij bediencentrale De Lange Balk. - Hmhm. Elze en Mike staan op 1,5 meter van elkaar terwijl Mike vertelt over de locatie, de bediencentrale. En hier binnen bedienen wij 7 bruggen op afstand. Ooit worden het er 44 die we op afstand bedienen... dat zijn dan bruggen en sluizen. Dit is een soort control room? - Dat is correct. Ga je mee naar binnen? - Graag. In een beeldversnelling zien we Mike en Elze naar binnen gaan. Goedemorgen Prinses Amaliabrug. Als u de eerste brug vanaf het Alkmaardermeer bedoelt... Een man achter een controlepaneel kijkt naar verschillende schermen waarop bruggen en sluizen live worden weergegeven. Hij communiceert met een schipper. dan is dit de brug die u hebben moet. Hier zijn we aangekomen in de bediencentrale. - Hmhm. Op het linkerscherm zien wij het programma BMS. Brugmanagementsysteem. Een close-up van het scherm laat het BMS-programma van dichtbij zien. BMS verzamelt allerlei soorten informatie om ons van een bedienmoment te voorzien. Mike en Elze staan in een ruime kamer waarin verschillende controlepanelen met medewerkers werken. Daar zijn verschillende bronnen voor. Hulpdiensten worden gemeld, openbaar vervoer... Maar ook de aanmeldingen van de Riverguide app voor de pleziervaart en de beroepsvaart. Elze luistert naar Mike in een close-upbeeld. We kijken weer bij Elze over de schouder naar Mike. Pleziervaart om te clusteren, zodat ze op bepaalde momenten door de brug kunnen gaan varen. Voor de beroepsvaart hebben we altijd een onverhinderde doorgang. Oké, dat is duidelijk. Controlepaneel met medewerker in beeld. Dan hebben we een bedienaar die aan de hand van het wegverkeer gaat bepalen: nu is het veilig en nu ga ik bedienen. En kan het door. - En zo werkt het. Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. Elze komt aan bij een klein zeilschip met daarop een vitaal stel van eind 40. Ahoy schipper! - Hé, hoi! Mag ik een stukje met jullie meevaren? - Jazeker, welkom! Elze staat op de uitkijk en ziet er toe dat het allemaal goed gaat. Elze kijkt over het water, met haar hand boven haar ogen om de zon af te dekken. Maken jullie al gebruik van data van vaarwegbeheerders? Een hoog droneshot laat hun zeilschip in het water zien varen. Elze zit tegenover Bas, de schipper. Naamtitel: Bas Leijen // schipper. Wat we altijd deden was die informatie op de website naar voren halen en in een soort notitieboekje... aan elkaar koppelen van brug naar brug als het ware. We kijken hoe Elze gebiologeerd luistert naar Bas. We kijken bij Bas over de schouder. Een heel gepuzzel lijkt me? - Dat is een heel gepuzzel ja. Alleen nu is er een nieuwe app, de Riverguide. Die doet dat heel snel, in één keer als een hele handige app. Die communicatie gaat ook lopen van ons naar de brugwachters. - Oké. En sluiswachters. En omdat wij nu ook teruggekoppeld krijgen wanneer die gaat draaien... We zien vanaf grote hoogte boven een kanaal de brug open gaan en een boot er doorheen varen. kunnen we daarop anticiperen. - Zo kun je dus goed voorbereid het water op. Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. En merk ik op de weg al iets van jouw project? In een hoog totaalbeeld zien we een trein- en een autobrug over een kanaal. Er komt net een trein voorbij. Oh, hij gaat open! - Ja, zeker. Elze en Martijn lopen van de brug af richting het beeld. Op de achtergrond gaat de brug open. Ja, wij delen al van meer dan 300 bruggen realtime of die open of dicht staat, Soms kun je dan nog een alternatieve route kiezen. En weten jullie ook al of dat in het echt gebeurt? Ja, we hebben dat laatst net onderzocht. En wat kwam er uit dat onderzoek? Uit het onderzoek kwam dat automobilisten in veel gevallen wat langzamer rijden als ze de melding krijgen... Een droneshot laat een plezierboot zien die voorbij de open autobrug vaart. of dat ze er bijvoorbeeld voor kiezen om een andere route te gaan volgen. En ze waarderen de informatie enorm. We kregen zelfs een 7,8. Elze en Martijn lopen nog steeds richting de camera met de open brug op de achtergrond. Wat goed! En wat doet Rijkswaterstaat nog meer om verkeersstromen over de weg en op het water te combineren? Elze en Martijn zijn aangekomen bij de autoweg en staan daar even stil. We kijken van achter Elze's schouder naar Martijn en vice versa. We delen nu vooral informatie over actuele openingen en in de toekomst... willen we informatie gaan delen over verwachtingen... dus wanneer de brug open gaat. Dan kan de automobilist er eerder voor kiezen om een alternatieve route te nemen bijvoorbeeld. De autobrug in een ruim totaalbeeld met een plezierboot die voorbij de open brug vaart. En een schipper weet hoe laat hij bij de brug moet zijn als die open gaat. Een lichtblauw scherm met gele iconen die slimme data voorstellen sluiten de scène en brengen het naar de volgende scène. Elze gaat voor een bord staan met daarop "Kaagbrug". Ze vertelt, terwijl ze langs het water, onder de treinbrug staat. Door data slim te combineren én te delen verbetert de doorstroming op het weg en op het water. En zo gaan we samen slim op weg! Elze steekt haar duim in de lucht. De geel met witte rijkswaterstaat smart mobility aftiteling komt in beeld. Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/smartmobility Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Copyright 2020 Rijkswaterstaat

Data delen met Blauwe Golf Verbindend

In de vlog brengt Elze een bezoek aan Martijn van Hengstum, landelijk projectleider Blauwe Golf Verbindend. Het programma Blauwe Golf Verbindend deelt samen met andere beheerders real-time-gegevens over geopende bruggen, schutsluisopeningen en ligplaatsbezetting.

Van Hengstum: ’Deze informatie delen we met verkeerscentrales, schippers en weggebruikers. In de vlog zie je dat er in de bediencentrale van de provincie Noord-Holland informatie over de aankomstvoorspelling van de recreatie- en beroepsvaart wordt gebruikt voor een optimaal openingsregime. De schipper weet dan eerder of de brug open of dicht is. Via sensoren op de brug krijgen weggebruikers in hun navigatie-app een melding of de brug open of dicht is. Schippers en weggebruikers kunnen hun reis en aankomst daarom beter plannen. En zo verbetert de doorstroming op de weg én het water door data slim te combineren.’

Samen slim op weg met Smart Mobility

Binnen Rijkswaterstaat werken we aan nog veel meer Smart-Mobility-projecten. Samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen grijpen we kansen aan om nieuwe technologieën en innovaties duurzaam toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Meer weten over Blauwe Golf Verbindend?

Neem dan een kijkje op de website van Blauwe Golf Verbindend.