Extra dam en droge bouwput voor herstel stuw Linne

Nieuwsbericht

Extra dam en droge bouwput voor herstel stuw Linne

Gepubliceerd op: 17 april 2020, 15:56

Voor het herstel van stuw Linne is Rijkswaterstaat op 14 april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Samen met de tijdelijke dam die onlangs al gebouwd is, maar dan bovenstrooms, wordt hiermee een droge bouwput gecreëerd rondom de beschadigde stuw.

De bouw van de extra dam neemt ongeveer 3 weken in beslag. Na de bouw wordt het water tussen de beide dammen weggepompt en ontstaat er een droge bouwput. Op deze manier kan de gehele stuw, inclusief de betonnen fundatie, goed en veilig geïnspecteerd worden en valt tijdwinst te behalen bij de herstelwerkzaamheden. Op basis van de inspectieresultaten volgt een herstelplan.

Tijdelijke breuksteendam in de Maas

Rijkswaterstaat had al een tijdelijke breuksteendam gebouwd in de Maas, bovenstrooms vlak voor stuw Linne. Het beschadigde deel van de stuw werd daarmee gestabiliseerd en veilig gesteld. De dam bovenstrooms neemt ook de waterkerende functie over van de stuw, zodat de waterstand goed op peil blijft bij een lagere wateraanvoer in de Maas.

Onderwaterinspectie beschadigde jukken

Achter de dam ontstaat tegelijkertijd rustig water. In de 1e week van april 2020 kon daardoor een onderwaterinspectie goed en veilig uitgevoerd worden. De inspectie bevestigde het eerder geconstateerde beeld dat tenminste 4 jukken van de stuw ernstig beschadigd zijn. De definitieve schade aan de gehele stuw kan pas vastgesteld worden wanneer de bouwput gereed is.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het herstel. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.