Aanpak reparatie stuw Linne na schade storm

Nieuwsbericht

Aanpak reparatie stuw Linne na schade storm

Gepubliceerd op: 13 februari 2020, 17:23 - Laatste update: 13 februari 2020, 17:24

Maandagochtend 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken door storm losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. De aanvaring heeft tot schade aan de stuw geleid. Om de schade aan stuw Linne te kunnen repareren, zal Rijkswaterstaat de stuw deels droog moeten zetten.

Droogzetten stuw Linne

Bij inspectie is geconstateerd dat 4 jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd geraakt zijn. Experts van zowel Rijkswaterstaat als partners bekijken de mogelijkheden die er zijn om de reparatie van de stuw uit te voeren. Duidelijk is dat hiervoor de stuw deels moet worden drooggezet. Op die manier kan ook het deel van de stuw dat nu onder water staat, worden geïnspecteerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden die nodig zijn om de stuw deels droog te kunnen leggen een aantal weken duren. De doorvaart voor scheepvaart gaat als gebruikelijk via sluis Linne.

Functie stuw Linne

De Maas is een gestuwde rivier. Door de aanwezigheid van de 7 stuwen kan er scheepvaart plaatsvinden over de Maas. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas en past met behulp van deze stuwen de waterstanden (het stuwpeil) aan. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt. Meer informatie over stuwen vindt u op de pagina Dammen, sluizen en stuwen.