Nassauhaven: natuurvriendelijke oever in de stad Rotterdam

Interview

Nassauhaven: natuurvriendelijke oever in de stad Rotterdam

Gepubliceerd op: 9 juli 2019, 12:49 - Laatste update: 9 juli 2019, 12:52

Met een natuurvriendelijke oever in de Nassauhaven draagt de gemeente Rotterdam bij aan vergroening van de binnenstad en van de rivierdelta. Projectmanager Merel Beerthuizen: ‘De stedelijke omgeving zorgt voor extra uitdagingen.’

Net als een aantal andere havens in de binnenstad van Rotterdam had ook de Nassauhaven zijn functie verloren. Op zoek naar een nieuwe bestemming richtte de gemeente zich op vergroening van de stad. Dat bleek mooi aan te sluiten bij de ambities van diverse andere partijen, zoals onder andere de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. Die laatste beheert bijvoorbeeld de in de haven uitmondende Nieuwe Maas.

Al snel ontstond er een mooie samenwerking binnen de programma’s Rivier als Getijdenpark en Rivieroevers. Bij een verkenning op stadsniveau werd de Nassauhaven aangewezen als een geschikte plek voor een natuurvriendelijke oever om de biodiversiteit te stimuleren.

Stedelijke uitdagingen

‘Door de ligging in de luwte van de stad is de haven een beschutte plek voor bijvoorbeeld vissen’, vertelt Merel Beerthuizen, projectmanager vanuit het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. ‘Tegelijk zorgt die stedelijke omgeving voor extra uitdagingen. Zo was de bodem van de haven vervuild. Ook komen er aan de andere kant van de haven, tegenover de oever, 18 Havenlofts: drijvende woningen.'

'Daarom mag de oever niet inzakken of wegslibben. Maar bij onderzoek bleek de bodem slap. Om die reden hebben we de grond hier een jaar laten inklinken en een stabiele onderlaag gemaakt. Daarop hebben we een zogeheten leeflaag aangebracht voor beplanting. De aannemer is nu bezig om de laatste plantjes erin te zetten.’

Planten uit de omgeving

‘We gebruiken 5 plantensoorten die al voorkomen in de omgeving’, vervolgt Beerthuizen. ‘Die kunnen goed tegen het brakke water en tegen de getijdewerking: met de voeten in het water, maar ook droog. Bij vloed staat het water hier namelijk 2 tot 2,5 m hoger dan bij eb: alsof je woonkamer volloopt met water. Bij een proef in 2017 ontdekten we dat ganzen de jonge aanplant aanvreten. Daarom zetten we er nu gaas overheen, zodat ze eerst goed kunnen wortelen.’

Meerkoetennest

‘Op het smalle oeverdeel, bij de monding van de rivier, groeien de planten al een jaar. Daar zie je nu veel vogels op afkomen. Laatst zag ik dat meerkoeten er een nest hadden gemaakt. Zo mooi! We monitoren de ecologie 5 jaar. Vergeleken met de nulmeting in 2016 was er in 2018 nog geen effect. Maar al dat woelen in de grond heeft de vissen dus ook niet weggejaagd, bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd of er bij de metingen in 2019 en daarna planten- en diersoorten bij gekomen zullen zijn.’

Meer nieuws Uitvoering Kaderrichtlijn Water