Twintig bigbags vol afval verzameld op de Rottums

Interview

Twintig bigbags vol afval verzameld op de Rottums

Gepubliceerd op: 8 maart 2019, 15:17 - Laatste update: 8 maart 2019, 15:24

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende verpakkingsmaterialen zijn er ook veel plastic kaarsen en pompjes gevonden. Op diverse plaatsen zijn ook microplastics aangetroffen.

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer, de Waddenunit (ministerie LNV) en een aantal vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat de opruimactie georganiseerd. Afgelopen week is een team van veertien personen, vier dagen bezig geweest om de eilandengroep zo schoon mogelijk te maken voor het nieuwe broedseizoen.

Het afval in dit beschermde en gesloten natuurgebied in de Waddenzee is onder meer afkomstig van de overboord geslagen containers van MSC Zoe. Daarnaast werd er opvallend veel ‘pluis’ gevonden (afgebroken nylondraden).

Zwaar begin door storm Waddengebied

De eerste dag was voor de opruimers gelijk de zwaarste. Een storm teisterde het Waddengebied. Voor Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland was dat juist een mooie ervaring. 'Het laatste stukje is met een kleine volgboot. Nou, dan krijg je wel even een vuurdoop. Het eiland geeft direct haar visitekaartje af, allemaal water over je heen.'

Nadat de trekker de zware spullen aan land had gehaald (zoals kratten met eten en drinken) kon het team aan de slag. 'We vonden veel korrels op beschutte delen langs de vloedlijn. Het is ondoenlijk om het allemaal te verzamelen. Wel hebben we verzamelmonsters genomen voor onderzoek.'

Veel rotzooi Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes

De opruimers verspreidden zich in twee groepen over Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes. 'Bij de vorige opruimactie is het niet gelukt om het zuidwestelijk deel schoon te maken. Dus daar vonden we nog veel rotzooi.'

Het viel Ernst daarbij op dat er ook veel ouder spul bij lag. 'Blijkbaar gaat de verwering snel. Sommige plastic spullen brokkelden gewoon in je handen uit elkaar. Ook bleek veel troep inmiddels onder het zand gestoven of was het verstrikt geraakt in aangespoelde plantenresten. Dat maakte het opruimen ook moeilijk. We kunnen daarvan leren voor toekomstige gebeurtenissen.'

Onderzoek plastic verontreiniging Waddenzee

Rijkswaterstaat voert samen met de Waddenacademie een onderzoek uit naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Uit dit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de natuur. Ook moet het onderzoek aantonen welke maatregelen genomen moeten worden om de waarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te behouden en ontwikkelen.