Samen de grond in voor minder hinder langs A27

Nieuwsbericht

Samen de grond in voor minder hinder langs A27

Gepubliceerd op: 20 maart 2019, 15:50

Op 20 maart 2019 hebben Rijkswaterstaat en enkele kabel- en leidingbeheerders projectovereenkomsten voor de verlegging van kabels en leidingen langs de snelweg A27 ondertekend.

Nu kunnen Stedin Netbeheer, Enexis Netbeheer, drinkwaterbedrijf Oasen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Rivierenland en Waterschap Brabantse Delta daadwerkelijk van start met het verleggen van kabels en leidingen langs de A27. De verleggingen zijn nodig ter voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

Doordat Rijkswaterstaat en de kabel- en leidingbeheerders vroeg met elkaar in gesprek zijn gegaan, kunnen de planningen goed op elkaar afgestemd worden. Ook worden de werkzaamheden van de diverse netbeheerders zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers een enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert naast een betere bereikbaarheid van en leefbaarheid in de omgeving, ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Werkzaamheden slim combineren

Chris Naus, portfoliomanager van Rijkswaterstaat, roemde tijdens de bijeenkomst de eendrachtige samenwerking van alle partijen: ‘Voor de start van de realisatie in 2022 is de verlegging van de kabels en leidingen die eerder al verlegd kúnnen worden, voltooid. Door het proces op deze manier te stroomlijnen, zorgen alle partijen er samen voor dat de verbreding van de A27 zo soepel mogelijk en volgens schema kan verlopen. Dat is alleen mogelijk doordat alle netbeheerders out-of-the-box hebben meegedacht aan een slimme inrichting van de werkzaamheden. Dat is een compliment waard. We zijn trots op dit resultaat en houden deze sterke samenwerking vast voor het vervolg.’

Een goed begin van de verbreding van de A27

Ook de nog te selecteren aannemers die in 2022 aan de slag gaan met de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder profiteren van het uitgebreide voorwerk van de betrokken partijen. Omdat een groot deel van de verleggingen voor aanvang van de wegverbreding vanaf 2022 is afgerond, kunnen de aannemers daarna snel en gericht aan het werk. Zo kan de verbreding van de A27 met oog voor de bewoners en bedrijven in de omgeving uitgevoerd worden.