Inrichting natuurgebied De Band klaar

Nieuwsbericht

Inrichting natuurgebied De Band klaar

Gepubliceerd op: 13 december 2018, 16:46 - Laatste update: 13 december 2018, 17:03

Met de plaatsing van de informatieborden in het gebied, is natuurgebied De Band nu klaar voor gebruik. Mensen uit de omgeving van Well kunnen genieten in het gebied: vogels spotten, picknicken of even uitwaaien. Het struinpad biedt de gelegenheid om in de natuur te zijn en aan de waterkant is ook veel te zien.

Als de rivier veel water moet afvoeren, treedt een ander gebruik van het gebied in werking. Het gebied gaat dan met de Maas meestromen. Daardoor stijgt de waterstand in Well en ten zuiden daarvan minder snel en zijn de bewoners beter beschermd tegen overstromingen.

Hoogwatergeul Well

In 2015 legde Rijkswaterstaat bij Well de hoogwatergeul aan. Dit is een aftakking van de Maas die extra ruimte geeft bij hoogwater. Deze hoogwatergeul houdt zo de omgeving veilig. En de natuur profiteert mee. In natuurgebied De Band is 35 ha extra natuur ontstaan. Na de realisatie van de hoogwatergeul, kwam de inrichting van het gebied aan de beurt.

Waterstandsverlaging

De hoogwatergeul bij Well vormt samen met de hoogwatergeul bij Aijen, in het toekomstig Maaspark Well, een belangrijke bijdrage voor de hoogwaterbescherming. Beide geulen zorgen op termijn gezamenlijk voor zo’n 26 cm waterstandsverlaging bij dezelfde afvoer. De maximale diepte van de hoogwatergeulen is 2,5 m. In totaal is er met de aanleg van deze hoogwatergeulen 2,4 miljoen m3 extra ruimte voor de rivier. De hoogwatergeulen samen hebben een oppervlakte van 53,5 ha.

Genieten in natuurgebied De Band

In het gebied is inmiddels ook een struinpad aangelegd, een picknicktafel geplaatst en een vogelkijkwand. De Band is een bijzonder gebied met een rijke historie. Daarom staan nu bij de 2 ingangen van het gebied informatieborden die de bezoeker informeren over de waterveiligheid, historie en natuur. De borden zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Wells Forum en gemeente Bergen.

Meer informatie hoogwatergeul Well

De geul bij Well is onderdeel van het project Maaswerken. Via dit project werkt Rijkswaterstaat onder meer aan bescherming tegen hoog water. Meer informatie hierover kunt u vinden op de projectpagina Maaswerken. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).