Overige instrumenten GWW

De opdrachten van Rijkswaterstaat kosten vaak veel ontwerpinspanning en de prijzen kunnen tijdens de realisatie fluctueren. Rijkswaterstaat wil de opdrachtnemers graag tegemoet komen. In een aantal gevallen geven we daarom een financiƫle vergoeding of een compensatie.

Rijkswaterstaat kan de opdrachtnemer op 2 manieren tegemoet komen:

  1. Ontwerpvergoedingen: Wanneer er een aanzienlijke ontwerpinspanning nodig is voor de inschrijving.
  2. Verrekening prijswijziging: Wanneer een opdrachtnemer te maken heeft met prijswijzigingen tijdens de realisatie.

Ontwerpvergoeding

Voor sommige inschrijvingen is een aanzienlijke ontwerpinspanning nodig. In dat geval kan Rijkswaterstaat een ontwerpvergoeding beschikbaar stellen aan de 5 beste inschrijvers.

De ontwerpvergoeding bedraagt maximaal 50% van de geschatte kosten. Het resterende deel van de ontwerpkosten is voor rekening van de inschrijver. Dat is een prikkel om efficiƫnt en selectief in te schrijven.

Bovendien neemt hierdoor de concurrentie toe en dat is ook in het voordeel van Rijkswaterstaat. Hoe groter de concurrentie, hoe gunstiger de aanbiedingen.

Prijswijziging

Tijdens de realisatie van een project kan er sprake zijn van wijziging van prijzen. In Annex VII van onze contracten staat beschreven onder welke voorwaarden prijswijzigingen verrekend worden, beginnend 1 jaar na datum aanbesteding.