Werken in projecten

Rijkswaterstaat organiseert en realiseert de inkoop doorgaans vanuit projecten. Ook binnen de GWW wordt er projectgebonden ingekocht.

Binnen projecten kunnen meerdere opdrachten worden verstrekt, niet per se aan een en dezelfde opdrachtnemer. Welke afwegingen we daarbij maken, staan beschreven in het inkoopbeleid.

Structuur projecten

Alle GWW-projecten zijn op 2 manieren gestructureerd: aan de ene kant in fases, aan de anderen kant in processen met bijbehorende rollen.

5 fases

De projecten van Rijkswaterstaat verlopen grofweg in 5 opeenvolgende fases:

  • initiatieffase
  • verkenningsfase
  • uitwerkingsfase
  • realisatiefase
  • beheer- en onderhoudsfase

De inbreng van marktpartijen verschilt per fase.

5 processen, 5 rollen

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken we met Integraal Projectmanagement (IPM). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.