Communicatie bij werkzaamheden

Rijkswaterstaat informeert gebruikers van de (vaar)weg over werkzaamheden die hinder veroorzaken. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat communicatiekaders ontwikkeld. De communicatiekaders maken onderdeel uit van de werkwijzers Hinderaanpak wegen en vaarwegen.

Communicatie bij wegwerkzaamheden

In de Leidraad Hindercommunicatie Wegen staan de communicatiekaders voor wegwerkzaamheden beschreven.

Communicatie bij vaarwegwerkzaamheden

In het Handboek Communicatie van de Hinderaanpak Vaarwegen staan de communicatiekaders voor vaarwegwerkzaamheden beschreven.

Informatie boven en langs de (vaar)weg

Rijkswaterstaat heeft verschillende richtlijnen hoe, waar en wanneer (vaar)weggebruikers langs en boven de weg geïnformeerd moeten worden. Voor teksten boven en langs de weg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten behoeve van de wegwerkzaamheden van 2006.

Voor teksten boven en langs de vaarweg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Scheepvaarttekens 2008. Op de pagina Verkeersmanagement staan de Rijkswaterstaatrichtlijnen die het hoe, waar en wanneer beschrijven.

Onderliggende pagina's