Markt- en leveranciersbeleid

Rijkswaterstaat wil graag een gezicht aan de markt laten zien. De markt moet ervan uit kunnen gaan dat de producten en werkwijzen binnen Rijkswaterstaat zo identiek mogelijk zijn. Ongeacht locatie of marktsegment.

Daarom wordt actief ingezet op gerichte communicatie. Dat is het uitgangspunt voor het markt- en leveranciersbeleid.

Kaders en richtlijnen inkoopbeleid

Het markt- en leveranciersbeleid van Rijkswaterstaat is gebaseerd op de kaders en richtlijnen die in het inkoopbeleid zijn vastgelegd. Binnen deze kaders zoekt Rijkswaterstaat actief het gesprek met de markt met een groot aantal communicatieinstrumenten, zoals:

Ook in de voorbereiding en uitvoering van projecten zoeken wij actief het gesprek met de betrokken marktpartijen, bijvoorbeeld door de markt via marktconsultaties te betrekken.

Segment- of inkoopdomein specifieke communicatie

Vanwege het specifiek karakter van een product of markt kiezen we soms voor een segment- of inkoopdomeingerichte aanpak. We willen onze werkwijze zo optimaal verbinden met de eigenschappen van een deelmarkt of productsegment.

Leveranciersmanagement

Rijkswaterstaat gebruikt leveranciersmanagement om de samenwerking met leveranciers te professionaliseren en te optimaliseren en zo bij te dragen aan het realiseren van de doelen van Rijkswaterstaat op de korte en op de lange termijn. Met een aantal leveranciers voert Rijkswaterstaat projectoverstijgende gesprekken op strategisch en tactisch niveau. In deze gesprekken komen de strategische en tactische ontwikkelingen bij zowel Rijkswaterstaat als de markt én de markt- en leveranciersontwikkelingen aan bod. Ook wordt besproken op welke wijze de samenwerking kan worden geoptimaliseerd.

Belangrijkste lessen

Leveranciersmanagement draagt bij aan:

  • Het streven om als één Rijkswaterstaat een betrouwbare partner te zijn en samen met anderen elke dag beter samen te werken.
  • Het vergroten van het wederzijds begrip om zo beter met elkaar het gesprek te voeren om de samenwerking te verbeteren.
  • Het herkennen van rode draden in de samenwerking met leveranciers en op basis daarvan onze modellen, standaarden, instrumenten en werkwijzen te verbeteren.
  • Het vergroten en uitwisselen van de kennis en het inzicht in de markt(en) om de kwaliteit van onze uitvragen te verhogen.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om samen de maatschappelijke opgave te realiseren.