Gedragscode publiek opdrachtgeverschap

Rijkswaterstaat is een betrouwbare en integere opdrachtgever. Dat betekent dat wij respect hebben voor de rol en positie van onze opdrachtnemers. Om dat concreet te maken, hebben we samen met andere publieke opdrachtgevers duidelijke afspraken gemaakt: de gedragscode publiek opdrachtgeverschap.

De gedragscode schrijft voor hoe opdrachtnemers en (publieke) opdrachtgevers met elkaar omgaan. Zo wordt bijvoorbeeld van ambtenaren verwacht dat zij:

  • correct omgaan met vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden
  • onpartijdig handelen
  • geen geschenken aannemen

Opdrachtnemers mogen geen misbruik maken van de - vaak vertrouwelijke - informatie van Rijkswaterstaat en moeten hier zorgvuldig mee omgaan.

Opdrachtgeversforum in de bouw

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. De deelnemers zijn de Alliantie, Dienst Vastgoed Defensie, Gemeente Den Haag, NS Poort, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Staedion en UMC St Radboud Nijmegen.

Meldpunt voor opdrachtnemers

Beide partijen kunnen elkaar erop aanspreken als zij zich niet houden aan de gedragsregels van de code. Rijkswaterstaat heeft een centraal meldpunt ingesteld waar opdrachtnemers met opmerkingen en klachten terecht kunnen. Voor vragen over de gedragsregels, opmerkingen of klachten: vul het contactformulier gedragscode in.