Voorspelbaar onderhoud

Met de vervanging- en renovatieopgave waar Rijkswaterstaat mee te maken heeft, zoekt Rijkswaterstaat naar innovatieve manieren om het onderhoud van installaties efficiënter te maken.

Waar periodiek onderhoud de norm was, onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden van voorspelbaar onderhoud, waarmee onderhoud op installaties precies op tijd plaats vindt. Hiermee worden storingen voorkomen en zijn kunstwerken beter beschikbaar.

Rijkswaterstaat zoekt altijd naar manieren om onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen effici‘nter te doen. Dat betekent: niet te vroeg, want dat is zonde van het geld. Maar ook zeker niet te laat, omdat installaties hierdoor stuk kunnen gaan. Voorspelbaar onderhoud helpt om onderhoud precies op het juiste moment te plannen. Hoe dit werkt? Neem deze sluis. Daarin zitten slimme sensoren die allerlei gegevens bijhouden. Zoals het elektriciteitsverbruik, het aan- en uitgaan van de motoren en het bewegen van de sluisdeuren. Verbruikt de sluis meer elektriciteit dan normaal? Dan kijken we of hier een logische verklaring voor is. Weersomstandigheden bijvoorbeeld. We combineren de gegevens van de sensoren met gegevens uit andere bronnen over temperatuur, windrichting, waterpeil, enzovoort. Verklaart dit het hoge elektriciteitsverbruik niet? Dan onderzoeken we of extra onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Informatie van sensoren is op dit moment alleen per locatie beschikbaar. Met Voorspelbaar onderhoud verandert dat. Gegevens worden centraal bijgehouden en opgeslagen. Hierdoor kunnen we een installatie op locatie A eenvoudig vergelijken met soortgelijke installaties op andere locaties. Zo krijgen we een beter beeld van de technische conditie. En weet de beheerder dus precies wanneer onderhoud nodig is. Voor tunnels, bruggen en sluizen heeft Voorspelbaar onderhoud veel voordelen. Het verlengt de levensduur van de installaties en verhoogt de betrouwbaarheid ervan. Dat betekent minder storingen en minder omrijden. Ook voorkomt het onnodig onderhoud en energieverbruik, wat op den duur kosten bespaart. Zo werkt Rijkswaterstaat op een effici‘nte manier aan installaties die klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie? Bel 088-7970777 of mail naar kcc@rws.nl Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Interreg Europe ©2021

Datagericht werken

Datagericht werken speelt een belangrijke rol binnen Rijkswaterstaat. Door slim gebruik te maken van sensoren en de technieken daarachter, komt er steeds meer data beschikbaar waarmee onderhoud voorspelt kan worden. De afgelopen jaren heeft het programma Vitale Assets  (Voorspelbaar Onderhoud) intensief samengewerkt met aannemers en leveranciers om nieuwe methoden te ontwikkelen en te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking.

Achtergrond

Vitale assets sluit heel goed aan bij het aandachtpunt verjongen, vernieuwen of verduurzamen van kunstwerken van Rijkswaterstaat. Veel van de kunstwerken van Rijkswaterstaat zijn verouderd en zijn aan het einde van hun levenscyclus. De staat van onderhoud bepaalt of een kunstwerk snel vervangen moet worden of dat het nog een aantal jaren mee kan. Met voorspelbaar onderhoud krijgt Rijkwaterstaat de staat van onderhoud van het kunstwerk goed in beeld, wat helpt om de vervangingsopgave over de komende decennia te spreiden.

Zie ook