Informatievoorziening & digitalisering

Onze data en informatievoorziening (IV) speelt een sleutelrol bij efficiënt watermanagement, verkeersmanagement, en de grote vervanging- en renovatieopgave van bijvoorbeeld sluizen, bruggen, tunnels. We willen de kansen die digitalisering biedt, zo veel mogelijk benutten om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te organiseren.

Voorbeelden van die kansen zijn goedkope en flexibel in te zetten sensoren in objecten, die steeds informatie verzamelen en delen. Ook kunnen we bijvoorbeeld met artificiële intelligentie, beeldherkenning en machine learning uit grote hoeveelheden data patronen herkennen en informatie halen. Verder kunnen drones bij evenementen verkeersmanagers voorzien van live-beelden van de verkeerssituatie.

Innovatief omgaan met data en informatievoorziening

Digitalisering is geen doel op zich. De innovatieopgaven op het gebied van Data en IV moeten dus gericht zijn om met digitale technologieën ons werk te verbeteren en te versnellen en om het voorspellend vermogen van onze organisatie te vergroten. We willen de kansen die de digitalisering biedt zo veel mogelijk benutten om de toekomstige ambities en maatschappelijke opgaven van Rijkswaterstaat mogelijk te maken.

Digitalisering is geen doel op zich, maar digitalisering maakt de robuuste verandering van Rijkswaterstaat wel mogelijk.

Meer innovaties

Nieuwsgierig naar meer innovaties? Vanuit de Rijkswaterstaat Innovatieagenda 2030 wordt richting gegeven aan innovaties, onder andere op het gebied van informatievoorziening en digitalisering. Ook staan er meer praktijkvoorbeelden genoemd.

Samen innoveren

Bent u ook met innovatie bezig en heeft u interesse in samenwerken? Neem contact met ons op via het Contactformulier Servicedesk Zakelijk.