Ruimte en duurzaamheid

We werken doorlopend aan een duurzame leefomgeving, bijvoorbeeld met slimmer beheer en het gebruik van duurzame energie. Door middel van conceptontwikkeling, pilots en experimenten blijven we innoveren.

Om te zorgen dat we nieuwe en lopende projecten op een duurzame manier uitvoeren, werken we aan de hand van 5 ontwerpcriteria:

  • gebruik duurzame energie
  • sluit materiaalkringlopen
  • ondersteun biodiversiteit
  • stimuleer samenwerking
  • draag bij aan een schone en gezonde leefomgeving

Doordat we deze criteria structureel hanteren – en we dit ook van onze opdrachtnemers verwachten – verduurzamen we onze huidige en toekomstige kerntaken en dragen we bij aan nationale en internationale opgaven.

Inspiratiewijzer

Ondanks de vele beschikbare duurzame en innovatieve technieken maken we als samenleving en GWW-sector zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden. De inspiratiewijzer bestaat uit persoonlijke verhalen van enthousiaste en betrokken mensen over hun duurzame project.

Ze vertellen welke obstakels er in het project zijn overwonnen, wie zich hard heeft gemaakt voor het duurzame doel en welke inspanning is gepleegd om het duurzame resultaat mogelijk te maken. We kunnen elkaars ervaringen gebruiken om echt stappen te maken op het gebied van duurzaamheid.

Infrastructuur die niet alleen energie verbruikt, maar ook zelf opwekt of de natuur inzetten bij het beheer van het rivierengebied. Het zijn slechts voorbeelden van duurzame innovaties waar we dagelijks aan werken.

Meer innovaties

Nieuwsgierig naar meer innovaties? Op de website Rijkswaterstaat Innoveert vindt u een groot aantal innovaties waar Rijkswaterstaat aan werkt.

Samen innoveren

Bent u ook met innovatie bezig en heeft u interesse in samenwerken? Neem dan contact met ons op via de Servicedesk Zakelijk.