Wegeninnovaties

Het aantal autokilometers blijft toenemen. Efficiënt en effectief werken aan een goede doorstroming is daarom steeds belangrijker. Innovaties op onder meer het gebied van verkeersmanagement bieden mogelijkheden het wegennet beter te benutten.

Auto’s beschikken meer en meer over in-car communicatietechnologie. Rijkwaterstaat speelt hierop in en werkt samen met de markt, kennisinstituten en andere overheden aan innovaties op het gebied van slim verkeersmanagement. Dat brengt een betere benutting van de wegcapaciteit binnen handbereik.

Innovatie op het gebied van wegen betekent meer, namelijk ook: zorgen dat minder onderhoud nodig is, waardoor minder verkeershinder ontstaat. Uitdagingen waarvoor slimme nieuwe oplossingen nodig zijn. Want de ambities zijn hoog en de middelen beperkt. Ook hier werken we hard aan.

Een innovatie is niet zomaar een slim idee. Het gaat juist om de ontwikkeling van ideeën tot daadwerkelijk toegepaste producten, diensten, processen of technologieën.

Meer innovaties

Nieuwsgierig naar meer innovaties? Bekijk dan de website Rijkswaterstaat Innoveert

Onderliggende pagina