Smart mobility

Smart mobility

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. De druk op ons (vaar)wegennet neemt toe. Om te voorkomen dat Nederland verder dichtslibt en omdat meer asfalt niet altijd de oplossing is, omarmen we nieuwe technologieën.

Zodat mensen slimmer van deur tot deur kunnen reizen, nu en in de toekomst. Dat noemen we smart mobility.

Samen slim op weg

De komende jaren gaan we steeds meer smart mobility-innovaties toepassen. Dat kunnen we alleen succesvol doen als we optrekken met marktpartijen en kennisinstellingen die hierin vooroplopen. Daarnaast moeten we nauw samenwerken met andere wegbeheerders in Nederland én daarbuiten. Onze wegen sluiten immers letterlijk op elkaar aan. Het is onze ambitie om samen problemen aan te pakken, keuzes te maken en kansen te verzilveren om innovaties duurzaam toe te passen.

Veilig en snel van A naar B. Een flinke uitdaging. Daarom moeten we onze infrastructuur slimmer gebruiken. Dat doet Rijkswaterstaat samen met partners. Bijvoorbeeld in Praktijkproef Amsterdam. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie zo breed getest in het dagelijkse verkeer. Ook hier in het zuiden met SmartWayZ.NL. Een innovatief mobiliteitsprogramma. Onze infrastructuur is wereldwijd toonaangevend. We werken daarom veel samen met andere landen. Het Europese project InterCor stemt in vier Europese landen smart mobility-diensten op elkaar af. Onder de naam Socrates 2.0 wordt intelligente technologie getest in Amsterdam, Antwerpen, MŸnchen en Kopenhagen. En in Concorda werken we mee met proeven met zelfrijdende autoÕs. Naast die proeven werken we ook aan implementatie van intelligente technologie. Via pushberichten en digitale schermen geven we actuele verkeersinformatie. De data hiervan wordt gebruikt door handige reizigersapps. En de logistieke sector gebruikt de data voor het beter plannen van transport. Wat zorgt voor minder geluidsoverlast en schonere lucht. Met Talking Traffic werken we aan slimme verkeerslichten die verkeersstromen kunnen reguleren. En op het water zorgt Blauwe Golf Verbindend dat schepen ongehinderd kunnen doorvaren. Met smart mobility werkt Rijkswaterstaat aan slimmer gebruik van de infrastructuur. Zo dragen we bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat gaat voor: - Dodelijke ongelukken op hoofdwegen voorkomen - Schadelijke uitstoot van vracht- en vaarverkeer verlagen - De doorstroming op hoofd- en vaarwegen verbeteren

Ontwikkelsporen

We werken aan de toekomst van smart mobility aan de hand van 4 ontwikkelsporen:

  • Infrastructuur: nieuwe generaties vaar- en voertuigen vragen om aanpassingen aan een toekomstbestendige infrastructuur.
  • Vaar- en voertuigen: aan welke slimme verkeersdiensten hebben nieuwe vaar- en voertuigen behoefte? En hoe gaan deze nieuwe vaar- en voertuigen zich gedragen in de bestaande vloot die de komende decennia heel geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnt?
  • Data: Rijkswaterstaat verzamelt veel verkeersdata. Daarnaast groeit het aantal alternatieve databronnen, zoals leveranciers van navigatie-apps explosief. Slim samenwerken levert veel waardevolle verkeersmanagementinformatie op.
  • Gedrag: informatiediensten en technologie in vaar- en voertuigen kunnen de reis van (vaar)weggebruikers optimaliseren en beter voorspellen. Dit verbetert de doorstroming en veiligheid op onze (vaar)wegen.

Samen werken aan smart mobility

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte, heeft ontzettend veel data om te delen en ondersteunt praktijktesten op de openbare weg. Zo zijn we met smart mobility samen slim op weg. Meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Smart mobility.

Nieuws