Smart Mobility

De wereld van de mobiliteit verandert. Met Smart Mobility bedoelen wij de digitalisering en automatisering van de mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s en zelfvarende schepen. Of glasvezel en 5G. Aan informatie op maat in je auto of de keuze om met verschillende vervoersmiddelen je reis te plannen en te maken.

Deze ontwikkelingen veranderen het gebruik van het (vaar)wegennet en daarmee ook de rol van Rijkswaterstaat.

Smart Mobility biedt kansen om met de juiste digitale innovaties ons wegennet duurzamer te onderhouden en bij te dragen aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Ook helpt Smart Mobility bij het plannen van onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen.

We werken nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere wegbeheerders, marktpartijen, serviceproviders en kennisinstellingen. Met Smart Mobility zorgen we ervoor dat iedereen elke dag slimmer, veiliger en duurzamer op reis gaat.

Samen slim op weg

De druk op ons (vaar)wegennet neemt toe. Door slimme technieken in te zetten voorkomen we dat Nederland verder dichtslibt. Dit doen we samen met kennisinstellingen, de markt en andere (vaar)wegbeheerders.

Onze inzet stopt niet bij de grens, omdat onze (vaar)wegen dat ook niet doen. Daarom werken we nauw samen met partners in het binnen- en buitenland. Samen gaan we slimmer op weg. Nu en in de toekomst.

(Een vrouw:) VROUWENSTEM: Zelfrijdende auto's, schepen die zelf van A naar B kunnen varen, verkeerslichten en bruggen die met het verkeer communiceren. Klinkt het als sciencefiction? Ik kan je verklappen: De toekomst is dichterbij dan je denkt. Data maakt het verkeer slimmer en veiliger. Auto's kunnen al veel meer dan tien jaar geleden. Denk aan zelf afstand houden van andere auto's of de lane assist die je helpt om in de juiste rijstrook te blijven. Met die data kunnen we veel. Bij hinder berekenen apps als Google Maps en Flitsmeister megasnel een alternatieve route. Je krijgt te horen wanneer je te hard rijdt en welke bijzonderheden je kunt tegenkomen op je route. Dat niet alleen. Een aantal van die apps, die waarschuwen je al voor situaties waarbij je extra moet opletten, zoals een naderende ambulance bijvoorbeeld. Handig, al die data, en het draagt ook nog eens bij aan de veiligheid. (Rijkswaterstaatreporter Elze stapt in een auto. Via een snelweg rijdt ze naar een haven. Ze stopt op de kade en stapt uit.) OPGEWEKTE MUZIEK Aan boord van schepen zie je dezelfde digitalisering. De schepen staan in verbinding met elkaar en ze vertellen waar het ondiep is en waar je veilig kan varen. (Elze loopt een gebouw binnen.) Rijkswaterstaat houdt ontwikkelingen en innovaties nauwlettend in de gaten. De digitalisering en automatisering in mobiliteit noemen we smart mobility. En dat is heel belangrijk, want die ontwikkelingen helpen jou slimmer op weg en helpen Rijkswaterstaat om de wegen en vaarroutes veiliger, duurzamer en efficiënter in te richten en te onderhouden. (Met de auto verlaat Elze de haven. Via de invoegstrook rijdt ze de snelweg weer op.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER Veel verkeer op de rijkswegen wordt nu nog gemeten aan de hand van detectielussen in de weg. Maar sinds kort gebruikt Rijkswaterstaat ook gps-data uit mobiele telefoons om zo files in kaart te brengen. (Elze loopt naast een drukke weg.) En steeds meer auto's meten bijvoorbeeld met sensoren de conditie van de weg. Is het bijvoorbeeld glad? Dan zie je dat op borden, maar ook direct in je auto. Hartstikke handig. En zo staat alles in verbinding met elkaar. (Een animatie.) ELZE: Die verbinding wordt alleen maar groter. We zien kansen voor het inzetten van slimme camera's om in de toekomst ongelukken nog sneller op te sporen. Dit kan gecombineerd worden met data uit auto's en mobieltjes, zodat we ons verkeer nog beter kunnen regelen. Ook bruggen en sluizen kunnen gebruikmaken van deze technologie. Bij het verzamelen en gebruiken van die data wordt onze privacy goed bewaakt. Rijkswaterstaat stelt harde eisen. De data zijn niet herleidbaar naar individuen. (Elze kijkt naar beelden van verschillende verkeerscamera's.) Rijkswaterstaat deelt reisinformatie om jouw reis slimmer te maken. Slimme reis-apps helpen je daarbij. Soms rijd je via een hub met een deelauto of met het ov. Zo blijven onze wegen goed bereikbaar. Bij al deze nieuwe technologische ontwikkelingen kijken we natuurlijk niet alleen naar Nederland. Ook in de scheepvaart neemt de automatisering toe. Het is denkbaar dat in 2030 schepen geautomatiseerd varen of op afstand bediend worden, zelfs de grote vrachtschepen. Ik zie die veilige en duurzame toekomst wel zitten. RUSTIGE MUZIEK (Een binnenvaartschip ligt aan de kade.) En dat bedienen op afstand, dat gebeurt nu ook al bij veel sluizen en bruggen. En het wordt in de toekomst alleen maar meer. Rijkswaterstaat realiseert al deze vernieuwingen samen met andere weg- en waterbeheerders, kennisinstellingen en de markt. Dat doen ze door onder andere steeds meer datagedreven te werken, informatie in auto's en schepen beschikbaar te stellen en ook te verzamelen, en door voer- en vaartuigen te automatiseren. Alles komt met elkaar in verbinding te staan. Daarmee wordt Rijkswaterstaat onderdeel van een groot multimodaal mobiliteitssysteem. Wil jij meer weten over smart mobility? Volg ons YouTube-kanaal en bekijk voor meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/smartmobility. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/smartmobility. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT LANGZAAM WEG

Ontwikkelingen

We werken aan de toekomst van Smart Mobility aan de hand van 5 ontwikkelingen.

  • automatisering van voer/vaartuigen

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering gaan hard. We willen goed voorbereid zijn op mogelijke gevolgen voor de infrastructuur, de veiligheid en doorstroming op de (vaar)wegen.

  • informatie en waarschuwingen in-car en in-ship

Realtime beschikbaar stellen van reis- en routeinformatie in de auto en in schepen, zodat onze reizen efficiënter en veiliger worden.

  • nieuwe vormen van mobiliteit

We omarmen nieuwe vormen van mobiliteit. Soms reis je met het openbaar vervoer, een deelauto of stap je over via een hub. Door deze nieuwe mobiliteit worden onze reizen steeds slimmer, veiliger en duurzamer. 

  • datagedreven werken

De beschikbaarheid van data groeit hard. Denk aan het gebruik van social media en smartphones. We kijken welke nieuwe databronnen relevant zijn en hoe we deze veilig kunnen gebruiken en inzetten om het verkeer slimmer en veilig te maken.

  • data-uitwisseling

Door nieuwe data krijgen we meer inzicht in het verkeer. De overheid en de markt werken samen om de data-uitwisseling zo snel en betrouwbaar mogelijk te maken.

Podcast: Toekomst van de snelweg

Podcast Waar gaat het heen? De toekomst van de snelweg

Botte Jellema zit in de auto bij Serge van Dam, die werkt aan mobiliteit. Ze rijden over de A16, een testtraject voor nieuwe uitvindingen.

Meer informatie?

Op de website Magazine Rijkswaterstaat leest u alles over het programma Smart Mobility en de projecten.

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte, heeft ontzettend veel data om te delen en ondersteunt praktijktesten op de openbare weg. Zo zijn we met Smart Mobility samen slim op weg. Wilt u met het team Smart Mobility in gesprek? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Smart Mobility.

Nieuws

Zie ook