Waterinnovaties

Waterinnovaties

Nederland beschermen tegen water, zorgen voor voldoende schoon en gezond water, en slimme vervanging van infrastructuur zoals sluiscomplexen. Innoveren op deze terreinen heeft voor Rijkswaterstaat de hoogste prioriteit.

Rijkswaterstaat werkt samen met binnen- en buitenlandse partijen aan waterinnovaties. Hiermee bundelen we innovatief vermogen, versterken we de concurrentiekracht van de Nederlandse watersector en dragen we bij aan oplossingen voor zowel de Nederlandse als de wereldwijde waterproblematiek.

Onze waterinnovatieprojecten richten zich onder andere op de ontwikkeling van effectievere en duurzamere technieken, de toepassing van nature based solutions en de slimme inzet van informatievoorziening voor het waterbeheer.

Uitgelicht: 3 lopende innovaties

 • Kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden

  Bodemverstikkend slib uit het Markermeer gebruiken we onder meer om eilanden en natuurlijke oevers te maken. De kennis die dit project oplevert werkt als impuls voor meer innovaties binnen het kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden.
  #
 • Thermische energie uit oppervlaktewater

  Thermische energie uit oppervlaktewater kan een duurzaam en substantieel alternatief zijn voor aardgas. Als waterbeheerder onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen de mogelijkheden om deze energiebron goed te benutten.
  #
 • Hoogtemetingen via satellieten

  Deltares en Rijkswaterstaat maken gebruik van een nieuwe bron van hoogte-informatie over de kust: de vrij-beschikbare satellietbeelden van ruimtevaartorganisaties ESA en NASA. Daaruit kan de grens tussen zee en land automatisch worden bepaald.

Klimaatverandering, snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het waterbeheer: nationaal én internationaal. Met innovaties zetten we de stap naar de toekomst.

René Vrugt, voormalig directeur Omgeving, Communicatie en Strategie bij Rijkswaterstaat

Meer innovaties

Nieuwsgierig naar meer innovaties? Op de website Rijkswaterstaat innoveert vind je een groot aantal innovaties waar Rijkswaterstaat aan werkt.

Samen innoveren

Bent u ook met innovatie bezig en heeft u interesse in samenwerken? Neem dan contact met ons op via de Servicedesk Zakelijk.