Innovatieloket Rijkswaterstaat

Innovatieloket Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een aantal grote opgaven. Bij deze opgaven kunnen we innovatieve voorstellen vanuit de markt goed gebruiken. Het Innovatieloket Rijkswaterstaat is hét beginpunt voor innovaties.

De komende jaren staan we voor grote opgaven. Zo willen we als Rijkswaterstaat naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie, en meer gebruik maken van data en ICT in onze bruggen, tunnels en viaducten. Ook moeten we op zoek naar slimme oplossingen voor de toenemende verkeersdrukte. Dus ben je een marktpartij en heb je een innovatief voorstel voor Rijkswaterstaat? Dan willen we jouw voorstel graag verder brengen.

Voorstel verder brengen

Voor een goede beoordeling van je voorstel is het belangrijk dat het goed onderbouwd is, met name op het gebied van techniek en haalbaarheid. We beoordelen de potentie, bekijken wat het perspectief is en of Rijkswaterstaat hiervoor de juiste partner is. Zien we kansen voor een voorstel en past het bij Rijkswaterstaat, dan beoordelen we de innovatie aan de hand van 4 criteria:

  • de waarde voor Rijkswaterstaat
  • de verhouding tussen kosten en baten
  • risico’s
  • draagvlak

Vervolgens gaan we binnen de organisatie op zoek naar projecten en programma’s die passen bij jouw innovatie. Met deze aanpak willen wij marktpartijen zoveel mogelijk perspectief bieden om samen met ons een innovatie tot implementatie te brengen. Daarbij gaan we zo praktisch mogelijk te werk: al onze activiteiten zijn erop gericht om van voorstellen concrete toepassingen te maken. Dit doen we met alle expertise die ons ter beschikking staat.

Samen komen we tot succesvolle en krachtige innovaties

Gezocht: innovatieve oplossingen

Een paar van de grote opgaven waar we als organisatie voor aan de lat staan, zijn al doorvertaald naar concrete innovatieopgaven. Hiervoor zoeken we innovatieve oplossingen. Een aantal van de concrete projecten waarbij we open staan voor goede ideeën zijn:

Op de website Rijkswaterstaat Innoveert vind je meer voorbeelden van innovatieprojecten waar Rijkswaterstaat momenteel aan werkt. Interessant om eens door te nemen voor inspiratie of aanknopingspunten.

Meld je innovatie aan

Van indienen naar implementatie

Het voorstel dat je hebt ingediend, beoordelen we. We bekijken of we er als Rijkswaterstaat mee aan de slag kunnen of dat we je moeten verwijzen naar andere innovatieclusters bij de overheid. Ben je bij ons aan het juiste adres, dan volgt een uitgebreidere intake. Op basis daarvan bepalen we of het voorstel voldoende kansrijk is om succesvol toe te passen binnen Rijkswaterstaat. Als dat het geval is, volgt er een gesprek dat de basis vormt voor de beoordeling van de innovatie. De beoordeling vindt plaats door een groep van innovatie-experts van diverse afdelingen van Rijkswaterstaat.

Samen naar een businesscase

In de laatste stap stel je samen met het Innovatieloket een businesscase op. Deze beschrijft de route naar implementatie. Het opstellen van de businesscase is een intensieve fase, waarin we gezamenlijk kijken hoe jou innovatie bij Rijkswaterstaat toegepast kan worden, voor welk project of programma het geschikt is en wat de voordelen zijn vergeleken met bestaande werkwijzen en andere aanbieders. Dit moet uitmonden in een overeenkomst, waarin we vastleggen hoe de innovatie kan worden uitgewerkt en wie wat gaat doen. En vervolgens: aan de slag.