Vergunningen rijkswateren

Vergunningen rijkswateren

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties.

Veel vergunningen kunt u digitaal aanvragen, raadpleeg daarvoor ook de onderliggende pagina's via de cards op deze pagina.

Vergunningen en ontheffingen

Rijkswaterstaat geeft vergunningen uit voor de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. Het precieze beheergebied van de rijksvaarwegen en rijkswateren is vastgelegd in kaarten.

Activiteiten in of bij rijkswateren? Vraag direct een vergunning aan!

Activiteiten in of bij rijkswateren

Voor sommige activiteiten op of aan rijkswateren is een Waterwetvergunning nodig, voor andere volstaat een melding. Veelvoorkomende activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het aanleggen van een steiger.

Bijzondere transporten

Voor bijzonder transport over water is geen vergunning nodig, mits dit aan de standaardvoorwaarden voldoet. Schippers moeten het transport wel melden.

Ontgrondingen in rijkswateren

Graven in de Nederlandse waterbodem mag niet zomaar. Voor elke kuil, sloot of plas die men wil graven is in principe een vergunning nodig.

Smart Shipping

Het varen met een schip waarbij bepaalde menselijke taken worden overgenomen door geautomatiseerde toepassingen mag niet zomaar. Voor experimenten met Smart Shipping over een vaarweg is toestemming vereist.

Antarctica

Omdat de Zuidpool zo’n bijzonder en kwetsbaar gebied is, is het belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom is besloten dat iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied een vergunning nodig heeft.

Gebruik grond en water

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en/of -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deze toestemming kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld het betalen van een gebruiksvergoeding.