Bijzonder transport over water

Voor een bijzonder transport over de vaarweg is een vergunning vereist. U beoordeelt zelf of uw transport een bijzonder transport is.

De nadere omschrijving van wat een bijzonder transport is, kunt u vinden in artikel 1.21 van Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) en Rijnvaartpolitiereglement (Rpr). Voor de specifieke regels raadpleegt u de websites van de verschillende vaarwegbeheerders.

Let op! Vanaf 1 december 2021 geldt er een elektronische meldplicht voor bijzonder transport op de vaarwegen waar het RPR van toepassing is. Dit geldt ook als RPR vaarwegen tijdens een reis gekruist worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de BICS website.

Wel of geen vergunning op rijksvaarwegen?

Wanneer het transport alleen over rijksvaarwegen vaart en voldoet aan de 7 standaardvoorwaarden, veroorzaakt het normaal gesproken geen hinder of gevaar voor de scheepvaart. Daarmee valt het buiten de categorie bijzonder transport (art. 1.21 BPR en RPR). Het transport over water blijft wel (elektronisch) meldingsplichtig bij de dichtstbijzijnde IVS-verkeerspost op basis van de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren.

Let op: Deze 7 standaardvoorwaarden gelden enkel voor de rijksvaarwegen. Andere vaarwegbeheerders zoals de provincie(s) kunnen extra voorschriften verbinden aan het transport.

Naar aanvraagformulier

Samenwerking met de provincies

Vanaf januari 2016 werken Rijkswaterstaat en de provincies samen bij de aanvraag van bijzondere transporten. U kunt voor de hele reis 1 aanvraag indienen bij 1 loket: het Digitaal Loket Bijzonder Transport (DLBT). Hiermee komen Rijkswaterstaat en provincies tegemoet aan de wens van de scheepvaartsector om de administratieve lasten te verminderen. Vanaf juli 2021 is ook de gemeente Zaanstad aangesloten bij het loket.

Vergunningen en ontheffingen

(Jaar)ontheffingen voor de provinciale vaarwegen kunt u rechtstreeks aanvragen bij de betrokken provincie. (Jaar)ontheffingen voor de vaarwegen van Rijkswaterstaat kunt u aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Afmetingenbesluiten en voorwaarden

Legeskosten voor de provincies

Voor de behandeling van uw vergunning betaalt u mogelijk legeskosten. Voor de betaling van de legeskosten ontvangt u een aanslag van de betreffende provincie(s). Niet alle vaarwegbeheerders heffen legeskosten.

Met ingang van 1 januari 2021 brengt de provincie Zuid-Holland een bedrag in rekening als u een aanvraag doet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Zuid-Holland.

Samenwerkende provincies

De samenwerkende provincies zijn Groningen, Overijssel, Flevoland, Zeeland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Fryslân en Drenthe.

Termijn

Nadat uw aanvraag volledig ontvangen is, nemen de bestuursorganen binnen 8 weken een besluit. De praktijk leert dat dit in sommige gevallen sneller kan, dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. U heeft zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van de aanvraag.

Vragen?

Voor vragen of informatie kunt u op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur rechtstreeks contact opnemen met het loket via 088-7974050 of maak gebruik van het contactformulier.