Overige wetten

Overige wetten

Er zijn een heleboel wetten, regels en vergunningen als het op watergebied aankomt. Enkele op het oog vreemde eenden in de bijt zijn de Ontgrondingenwet voor het winnen van zand, grind en klei uit onder andere de Noordzee. Maar ook de Ontheffing Mijnbouwwet voor mijnbouwinstallaties in oppervlaktewater.

  • Waterwet

    Onder de Waterwet valt het algehele beheer van het hele watersysteem. Van oppervlaktelichamen en grondwaterlichamen tot waterkeringen en bruggen.
  • Ontheffing Mijnbouwwet

    Mijnbouwactiviteiten hebben een vergunning nodig op grond van de Mijnbouwwet. Mijnbouwinstallaties moeten aan een aantal veiligheidseisen voldoen om operabel te mogen zijn.
  • Ontgrondingenwet

    Bedrijven die zand, grind, klei of ander materiaal uit de Nederlandse bodem willen winnen, moeten een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat.