Overige wetten

Er zijn een heleboel wetten, regels en vergunningen als het op watergebied aankomt. Enkele op het oog vreemde eenden in de bijt zijn de Ontgrondingenwet voor het winnen van zand, grind en klei uit onder andere de Noordzee. Maar ook de Ontheffing Mijnbouwwet voor mijnbouwinstallaties in oppervlaktewater.