Vergunning Antarctica

Antarctica is een heel bijzonder en kwetsbaar gebied. We noemen het ook wel de Zuidpool. Het is belangrijk dat we met zorg met dit gebied omgaan. Iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied, heeft daarom een vergunning nodig.

Op deze pagina vindt u uitgebreide uitleg over de aanvraag en beoordeling van vergunningaanvragen voor activiteiten op Antarctica. U kunt direct een vergunning aanvragen. De aanvraagprocedure duurt 7,5 maanden.

Bescherming uniek natuurgebied

Antarctica is het gebied ten zuiden van de 60e breedtegraad. Het kwetsbare natuurgebied is uniek en heeft bijzondere fauna, zoals pinguïns, walvissen en zeehonden. Het heeft ook bijzondere flora: mossen, korstmossen en 2 soorten bloeiende planten.

Steeds meer mensen en organisaties willen dit bijzondere gebied bezoeken. Bijvoorbeeld rederijen die toeristische reizen organiseren, of wetenschappers die er onderzoek willen doen. Er zijn ook zeezeilers en avonturiers die een uitdaging zoeken.

Antarctic Treaty

In 1959 hebben verschillende landen internationaal afspraken gemaakt over het gebruik van het gebied. Ze hebben dit vastgelegd in een verdrag: de Antarctic Treaty. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend; Nederland is daarmee sinds 1990 een raadgevende partij.

We willen Antarctica niet helemaal sluiten voor activiteiten. Maar we moeten bezoeken van het gebied zoals voor toerisme en wetenschappelijk onderzoek wel goed regelen.

In het Antarctisch verdrag staan ook afspraken over de gebieden waar toeristen wel mogen komen en de gebieden waar toeristen niet zomaar mogen komen. Er zijn 3 verschillende soorten gebieden:

  • Speciaal Beschermde gebieden (ASPA)
  • Speciaal Beheerde gebieden (ASMA)
  • Historische Plaatsen en Monumenten (HSM)

Nederlandse wet- en regelgeving

Iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied heeft een vergunning nodig. Dit staat in de Wet bescherming Antarctica, die vanaf 1998 geldt. In deze wet staan onder meer regels en voorschriften.

Mensen mogen bijvoorbeeld geen afval achterlaten. Ze mogen ook de dieren niet verstoren. En ze moeten ervoor zorgen dat ze geen planten en dieren naar het gebied brengen die er niet thuishoren.

In de Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025 kondigt de regering de komst van een nieuw toetsingskader aan. Dit toetsingskader is een communicatief hulpmiddel voor de aanvrager van een vergunning voor Antarctica. Ook gebruiken we het voor het werkproces: het kader omschrijft de punten waaraan de aanvraag voor een vergunning moet voldoen.

Vergunning aanvragen voor activiteiten op Antarctica

Wilt u een vergunning aanvragen voor activiteiten op Antarctica? Vul dan het aanvraagformulier in. Stuur het daarna via e-mail naar Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Hulp bij de vergunningaanvraag

Voor het aanvragen van de vergunning geldt de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de vergunning? Schakel dan een specialist van de afdeling Vergunningverlening in. Die adviseert en helpt om het aanvraagformulier correct en compleet in te vullen. Daardoor verloopt de aanvraagprocedure zorgvuldig en kunnen we de aanvraag op tijd afronden.

De aanvraagprocedure duurt 7,5 maanden

Het duurt 7,5 maanden om de procedure af te ronden. We hebben die tijd nodig voor de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit en het definitieve besluit.

Goede planning voor aanvraagprocedure

De periode om Antarctica te bezoeken is van begin november tot en met eind maart. Dit betekent dat de aanvraagprocedure uiterlijk 31 oktober klaar moet zijn. Hiervoor moet het aanvraagformulier uiterlijk 15 maart binnen zijn bij Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Stappen aanvraagprocedure vergunning

Dit zijn de stappen die u doorloopt voor de aanvraagprocedure:

  • Vooroverleg/intakegesprek (hulp/advies)
  • Indienen aanvraag (uiterlijk 15 maart)
  • Beoordeling aanvraag (klopt het en is het compleet)
  • Ontwerpbesluit ter inzage (wettelijke periode van 6 weken)
  • Schrijven definitief besluit (reacties en zienswijzen)
  • Definitief besluit ter inzage (wettelijke periode van 6 weken)
  • Vergunning geldigt (uiterlijk 31 oktober)

Raadpleeg IAATO voor toeristische reizen naar Antarctica

Een aantal commerciële bedrijven heeft in 1991 de International Association of Antarctica Touroperators (IAATO) opgericht. Het doel was om te zorgen voor veilig en milieubewust en -verantwoord reizen naar Antarctica.

De organisaties stelden daarom zelf standaarden vast voor de bescherming van het Antarctisch milieu. Ook overtuigden ze overheden om regels en richtlijnen op te stellen voor bezoeken aan Antarctica. Op de website van IAATO vindt u hier veel informatie over.