Scheepvaartwetten

Net als het wegverkeer heeft de scheepvaart zich ook aan een aantal regels en wetten te houden. Deze zijn vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet (Svw). Voorbeelden van wetten die hieronder vallen zijn: Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS).

Zie ook