Scheepvaartwetten

Scheepvaartwetten

Net als het wegverkeer heeft de scheepvaart zich ook aan een aantal regels en wetten te houden. Deze zijn vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet (Svw). Voorbeelden van wetten die hieronder vallen zijn: Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV) en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS).

  • Scheepvaartafvalstoffenverdrag

    Afspraken over de inzameling van afval door de scheepvaart, staat in het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV). Er geldt: de vervuiler betaalt.
  • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

    Om het voorkomen van schade en hinder als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen te garanderen, moet de scheepvaart zich houden aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Deze is in het leven geroepen om de veiligheid van mensen, dieren en de omgeving te garanderen.
  • Scheepvaartverkeerswet

    De basis voor alle verkeersregels voor de scheepvaart staat in de Scheepvaartverkeerswet (Svw). Deze regels zijn er om een veilige en vlotte scheepvaart te bevorderen.