Smart Shipping: experimenten met vergaand geautomatiseerd varen

Voor experimenten met Smart Shipping over een vaarweg is toestemming vereist. Op deze pagina leest u hoe u deze aanvraagt.

Vergaand geautomatiseerd varen

Schepen worden steeds slimmer: er zijn steeds meer mogelijkheden om het varen op zee en de binnenwateren te automatiseren en digitaliseren. Smart Shipping, ofwel: vergaand geautomatiseerd varen, wordt het varen van de toekomst.

Onder vergaand geautomatiseerd varen wordt verstaan het varen met een schip waarbij bepaalde menselijke taken worden overgenomen door één of meerdere geautomatiseerde toepassingen. Dit kan bijdragen aan het concurrerender, veiliger en duurzamer maken van de scheepvaart.

U kunt een voortrekkersrol vervullen door met slimme toepassingen te gaan experimenteren. Denk hierbij aan het besturen van schepen op afstand of het (bijna) volledig automatisch of zelfs autonoom varen. Om daarin concrete stappen voorwaarts te maken, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat experimenteerruimte.

Deze hebben we nader uiteengezet in de Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen.

Toestemming aanvragen

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om te experimenteren met vergaand geautomatiseerd varen op rijksvaarwegen of territoriale zee? Vul dan dit formulier voor vergaand geautomatiseerd varen in.

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om te experimenteren met vergaand geautomatiseerd varen op CCR-Aktewateren binnen Nederland of grensoverschrijdend? Op de website van de CCR vindt u meer informatie over de procedure. U kunt uw aanvraag indienen door te mailen naar toestemming.smartshipping@rws.nl.

Termijn

Nadat wij uw aanvraag volledig hebben ontvangen, neemt het Loket Smart Shipping binnen 8 weken een besluit. U heeft zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van de aanvraag.

Vragen over Smart Shipping

Voor vragen of informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur rechtstreeks contact opnemen met het het Loket Smart Shipping via 088-7974050. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier van Rijkswaterstaat.

Document beleidsmaatregelen Smart Shipping

Beleidsmaatregelen experimenteren vergaand geautomatiseerd varen