Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Een van de taken van Rijkswaterstaat is het beheren van de rijkswegen, zodat deze wegen op een veilige manier gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. De Omgevingswet (Ow) geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid hiervoor te zorgen.

In de toepassing van deze wet staat het verzekeren van het veilig en doelmatig gebruik van de weg centraal. Belangen van anderen, zoals weggebruikers, worden hier tegen afgewogen.

In de Omgevingswet is daarom een ‘beperkingengebied weg’ aangewezen: een beperkingengebied met betrekking tot een weg in beheer bij het Rijk. In het Digitaal Stelsel Omgevingswet is te zien waar dit beperkingengebied weg precies ligt.

De wet bevat regels voor activiteiten in de nabijheid van rijkswegen die een nadelige invloed kunnen hebben op de staat en werking van de weg. Voor het rijden in een auto over de rijksweg of voor onderhoudswerkzaamheden aan de weg is geen vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig. Maar voor het plaatsen van een reclamebord in de wegberm is wel toestemming nodig.

Ook voor de bouw van een wegrestaurant, een benzinestation of een laadvoorziening langs de rijksweg moet een vergunning op basis van de Ow worden aangevraagd.

Voor andere activiteiten in de nabijheid van rijkswegen is geen vergunning nodig, maar moet wel een melding worden gedaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leggen van een kabel in de grond langs een rijksweg.

Vergunning aanvragen

Een vergunning kan verleend worden als er wordt voldaan aan bepaalde eisen. Er mag in ieder geval geen schade aan het waterstaatswerk ontstaan.

Een vergunning voor een reclamebord in de wegberm zal meestal geweigerd worden, omdat zo'n bord de automobilist zou kunnen afleiden. Een bedrijf dat een waterleiding of een telecommunicatiekabel wil aanleggen in diezelfde wegberm kan misschien wel toestemming krijgen. Dit levert namelijk niet altijd gevaar op voor het verkeer of schade aan de weg.

Verder worden (bij rijkswegen) vaak vergunningen aangevraagd voor de bouw van een brug over de weg, of een waterafvoer onder de weg door. Dit soort vergunningen worden meestal aangevraagd door de gemeente of de provincie.

Vraag vergunning aan

Toestemming RVB noodzakelijk

Naast de vergunning is voor het gebruik van staatsgrond ook nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het is belangrijk om te weten dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog meer voorwaarden kan stellen. Zoals het betalen van een (marktconforme) vergoeding voor het gebruik van de grond.

Windmolens

Voor de bouw van windmolens op, in of over waterstaatswerken gelden ook aparte beleidsregels, de Beleidsregels windturbines. Daarin staat onder meer dat windmolens minimaal 30 meter van de weg moeten staan, zodat de rotorbladen niet boven het asfalt draaien.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Meer informatie over de het aanvragen van een vergunning en de rol van RVB, vindt u hieronder.