Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Het Rijk heeft (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen en dijken in beheer. Deze 'waterstaatswerken' moeten goed beheerd en onderhouden worden, zodat ze veilig en doelmatig kunnen worden gebruikt. De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR) geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid hiervoor te zorgen. 

In de toepassing van deze wet staat het goed functioneren van het waterstaatswerk voorop. Belangen van anderen, zoals weggebruikers, worden hier tegen afgewogen.

Volgens de wet is het verboden om zonder toestemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat iets anders te doen met een waterstaatswerk, dan waarvoor het bedoeld is. Men mag bijvoorbeeld niet zomaar een kabel leggen in de grond naast een rijksweg, of een reclamebord plaatsen in de wegberm.

Ook voor de bouw van een wegrestaurant of een benzinestation langs de rijksweg moet een vergunning op basis van de WBR worden aangevraagd.

Toestemming RVB noodzakelijk

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond ook nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het is belangrijk om te weten dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog meer voorwaarden kan stellen. Zoals het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding.

Vergunning aanvragen

Een WBR-vergunning kan verleend worden als er wordt voldaan aan bepaalde voorschriften. Er mag in ieder geval geen schade aan het waterstaatswerk ontstaan.

Een vergunning voor een reclamebord in de wegberm zal meestal geweigerd worden, omdat zo'n bord de automobilist zou kunnen afleiden. Een bedrijf dat een waterleiding of een telecommunicatiekabel wil aanleggen in diezelfde wegberm zal waarschijnlijk wel toestemming krijgen. Dit levert namelijk geen gevaar op voor het verkeer of schade aan de weg.

Verder worden (bij rijkswegen) vaak vergunningen aangevraagd voor de bouw van een brug over de weg, of een waterafvoer onder de weg door. Dit soort vergunningen worden meestal aangevraagd door de gemeente of de provincie.

Vraag vergunning aan

Windmolens

Voor de bouw van windmolens op, in of over rijkswaterstaatswerken zijn ook aparte beleidsregels van kracht, de Beleidsregels windturbines. Daarin staat onder meer dat windmolens minimaal 30 m verwijderd van de weg moeten staan, zodat de rotorbladen niet boven het asfalt draaien.

Meer informatie over de WBR, de specifieke beleidsregels, het aanvragen van een vergunning en de rol van RVB, vindt u hieronder.