Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

Waarom

  • Door de nieuwe zeesluis IJmuiden zal veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen.
  • Zout water heeft schadelijke effecten op natuur, landbouw en koel- en/of proceswater.
  • Selectieve onttrekking moet de toename van zout water tegengaan.

Hoe

bouwen van constructie in Binnenspuikanaal waardoor zout water terug naar zee stroomt

Wat

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden. Het is een soort (zoutwater)brievenbus. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater stroomt het door een opening onderin de constructie terug naar zee. Door een opening onderin deze constructie stroomt het zoute water terug naar zee. Het zoete water wordt tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de maatregel ‘Selectieve Onttrekking’ in IJmuiden gegund aan Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het project is in voorbereiding. De (voorbereidende) werkzaamheden starten eind 2021. Tot die tijd is er geen (verkeers)hinder of overlast voor omwonenden.

Wanneer

Klaar: 2025
2022 - 2024

aanleg maatregel selectieve onttrekking

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

(Beeldtitel: Selectieve Onttrekking.) VOICE-OVER: De nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Het wordt de grootste zeesluis ter wereld. Hij geeft schepen toegang tot ons land beschermt tegen water, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zo stroomt er bij iedere schutting 10.000 ton zout uit de Noordzee via de sluis het Noordzeekanaal in. (Een animatie.) Zout water is schadelijk voor landbouw, natuur en mens. Om het Noordzeekanaal zoet te houden voeren we zo veel mogelijk zout water terug naar de zee. Hier is de selectieve onttrekking voor bedacht. Hoe dat werkt? In theorie heel simpel. Zout water is zwaarder dan zoet water. Het dieper gelegen zoute water in het kanaal moet dus terug naar zee en het bovenste zoete water mag blijven. Een omleiding met daarin een betonnen scherm moet daarvoor zorgen. Het houdt het zoete water tegen en het gemaal pompt het zoute water door een gleuf aan de onderkant weg terug de zee in. We noemen dit principe selectieve onttrekking. Het Binnenspuikanaal wordt nu ook gebruikt door schepen om te wachten en om auto's van boord te takelen. Om de selectieve onttrekking te kunnen realiseren moeten we wel eerst deze zaken verplaatsen naar andere plekken in de buurt. In Den Helder is in het verleden het principe van selectieve onttrekking al op kleinere schaal succesvol toegepast. Binnenkort volgt dus IJmuiden. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Nieuws

Onderliggende pagina's