Selectieve Onttrekking bij Zeesluis IJmuiden: Zoutdam IJmuiden

Waarom

  • Door het gebruik van Zeesluis IJmuiden stroomt, ten opzichte van de Noordersluis, veel meer zoutwater het Noordzeekanaal in.
  • Te veel zoutwater is niet goed voor het Noordzeekanaal en de omgeving, vanwege de negatieve effecten op de ecologie in het Noordzeekanaal, de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater.
  • Selectieve Onttrekking gaat verdere verzilting van het Noordzeekanaal en de omgeving, door gebruik van Zeesluis IJmuiden, tegen.

Hoe

Bouwen van een zoutdam in het Binnenspuikanaal waardoor zoutwater vanuit het Noordzeekanaal terug naar zee stroomt

Heb ik last van de werkzaamheden?

De overlast voor de omgeving is tijdens de werkzaamheden beperkt. Zo nodig nemen we maatregelen om hinder voor omwonenden te voorkomen.

Wanneer

Klaar: 2025
2024

Plaatsen van de pijlers, betonnen wanden en een beweegbare stalen deur

Najaar 2024

Testen van de installaties

2025

Zoutdam IJmuiden klaar en project afgerond

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden

We bouwen een zoutdam in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden. Dit is een soort (zoutwater)brievenbus. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het zoute water naar de bodem. Door een opening onderin de zoutdam stroomt het zoute water via het spui- en gemaalcomplex terug naar zee. Het zoete water wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

Rijkswaterstaat heeft het ontwerp en de bouw van de maatregel Selectieve Onttrekking in IJmuiden in 2021 gegund aan Van Hattum en Blankevoort. In oktober 2022 is de aannemer, na voorbereidende werkzaamheden, gestart met de bouw van Zoutdam IJmuiden.

(Beeldtitel: Bouw van Zoutdam IJmuiden. Plaatsen pijlers en wanden. Een animatie.) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Door de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt elke keer als een schip de sluis passeert, 10.000 ton zout het Noordzeekanaal in. Dat zoute water is schadelijk voor de natuur, de landbouw en de productie van drinkwater. Om verzilting tegen te gaan, bouwen we hier, in het Binnenspuikanaal een zoutdam. Deze zoutdam zorgt ervoor dat zoutwater via het spui- en gemaalcomplex terugstroomt naar zee. De zoutdam bestaat uit twee pijlers van 27 meter hoog en betonnen wanden van 17 meter hoog en ongeveer 25 meter breed met een opening onderin. Op het bouwterrein bouwen we deze verschillende onderdelen van de zoutdam voor. Daarna worden de onderdelen op de juiste plek gezet. Dat is een hele operatie. In het water op de plek waar de pijlers komen, maken we twee bouwkuipen door middel van combiwanden. Hier plaatsen we later de pijlers in. In de bouwkuipen komen per pijler acht stalen palen in de grond. Onder water branden we deze palen op de juiste hoogte af. Rondom de palen komt steenslag, een mengsel van gebroken steen. Als laatste plaatsen we vijzels op de palen. Nu de bouwkuipen klaar zijn, kunnen we de enorme pijlers van 27 meter hoog plaatsen. Hiervoor komt het 90 meter hoge kraanschip Gulliver speciaal naar IJmuiden. De Gulliver tilt de pijlers een voor een op aan de hijsframes. De Gulliver pakt de pijler op van wal en vaart naar de bouwkuip. Tijdens het verplaatsen is de pijler nog hol. Wel zitten er gaten in, zodat de pijler zich kan vullen met water. In het Binnenspuikanaal leggen we de Gulliver met lieren vast. In de bouwkuip zinken we de pijler af en plaatsen we deze op de vijzels. Deze vijzels zorgen ervoor dat we de pijler perfect kunnen neerzetten. Per pijler duurt deze operatie een dag. Nadat de pijlers op hun plaats staan, storten we onder de pijlers een speciale betonlaag. Ook vullen we de pijlers af met zand en worden de gaten gedicht. Daarna worden de bouwkuipen onder water afgebrand en weggehaald. Nu de pijlers op hun plek staan, hangen we de betonnen wanden erin. Deze wanden bestaan uit vijf delen. In het midden van de pijlers komt een beweegbare deur boven de wand. Deze deur kan open voor onderhoudsschepen. Het lijkt nu vanboven alsof het kanaal geheel is afgesloten, maar als je onder water kijkt, zie je onder in de zoutdam een opening van 7 bij 80 meter. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, stroomt dit via de opening terug naar zee. Ook is er gedacht aan de vissen die de zoutdam willen passeren. Via vier vispassages in de zoutdam kunnen de vissen van de ene naar de andere kant zwemmen. Zodra de zoutdam klaar is, wordt het zoute water direct gescheiden van het zoete water. Zo voorkomen we verdere verzilting van het Noordzeekanaal en beschermen we de natuur, de landbouw en ons drinkwater. Meer weten over Zoutdam IJmuiden? Kijk op onze website of bezoek onze Facebookpagina. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer weten over Zoutdam IJmuiden? Kijk op onze website: www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking. Of bezoek de Facebookpagina: www.facebook.com/RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2024)

Zeesluis IJmuiden: bouw en ingebruikname

De bouw van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en was in augustus 2021 klaar. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis werken, zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Zeesluis IJmuiden is in januari 2022 in gebruik genomen.

Lees meer over Zeesluis IJmuiden

Nieuws

Zie ook