Het Walradar-systeem

We beheren de walradar, een radarsysteem dat mede zorgt voor een snelle en veilige route voor de scheepvaart op en rond het Noordzeekanaal. Het walradarsysteem verzorgt op elk moment een actueel verkeersbeeld van de scheepvaart.

Onder de radar

Dit systeem is noodzakelijk om alle scheepvaart op zee van en naar IJmuiden, op het Noordzeekanaal, bij Schellingwoude en een stukje Amsterdam-Rijnkanaal een veilige en snelle verkeersbegeleiding te verzekeren.

Hoe werkt het walradarsysteem?

Er zijn 25 walradarposten geplaatst aan zowel de noord- als de zuidkant van het kanaal. De posten zijn met elkaar verbonden met een glasvezelkabel. De gegevens die verzameld worden komen terecht bij de Verkeerspost Schellingwoude (VPS) en het HOC in IJmuiden. Daar verzorgen we samen met het CNB het contact en de begeleiding van de scheepvaart.

De radars zijn zo geplaatst dat zij goed met elkaar kunnen communiceren zonder obstakels, maar wel op schepen weerkaatst. Bochtige stukken zoals het IJ, of zijhavens hebben daardoor een lager bereik.

Waaruit bestaat het systeem?

Ondanks dat we het systeem ‘Walradar-systeem’ noemen, is de formele aanduiding VTS. Dit komt omdat de stations uitgerust zijn met meer dan alleen een walradar namelijk met:

  • Marifonie: een belangrijk onderdeel van het walradarsysteem. Het verzorgt de communicatie tussen verkeersbegeleiders en schippers door middel van een radiosignaal op VHF.
  • Radar: na marifonie is de radar het meest vitale onderdeel van de VTS en dient als de ‘ogen’ van de verkeersbegeleiders.
  • CCTV: het camerasysteem wat op de walradarstations zit, een belangrijke toevoeging aan deze ogen.
  • AIS: het meest moderne systeem wat wordt gebruikt. Schepen sturen met enkele minuten een signaal uit waaruit een berg gegevens te lezen valt. Denk daarbij aan locatie, snelheid, vracht, herkomst, bestemming en Europa Nummer.

Wie gebruiken het Walradar-systeem?

Om een vlotte en veilige scheepvaartbegeleiding te bieden tussen de Noordzee en het IJsselmeer, maken meerdere partijen gebruik van het walradarsysteem namelijk:

Havens
Port of Amsterdam en de havens van Velsen, Zaanstad en Beverwijk maken gebruik van het systeem. Begin jaren 90 hebben de gemeenten van deze havens besloten om samen te werken als 1 loket voor de scheepvaart tussen IJmuiden en Amsterdam.

Het CNB werd hiervoor in het leven geroepen. Het CNB werd een afdeling van Port of Amsterdam die de bediening en begeleiding van scheepvaart van IJmuiden tot de Amsterdamse havens verzorgt.

Rijkswaterstaat
Het Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement is verantwoordelijk voor de begeleiding van de scheepvaart. Dit wordt gedaan vanuit Verkeerspost Schellingwoude nabij de Oranjesluizen tussen het IJ en buiten IJ.

Gemeenten
De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen hebben ook te maken met het Walradar-systeem. Vanwege ruimtelijke of gebiedsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het Walradar-systeem.

De stations moeten met elkaar communiceren om te kunnen functioneren. Obstakels (bijvoorbeeld nieuwbouw) kunnen ervoor zorgen dat de communicatie verstoord wordt en daarmee de veilige verkeersbegeleiding voor de scheepvaart.