Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 70 projecten gevonden.

Selectieve onttrekking bij zeesluis IJmuiden

We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden. Hierdoor stroomt zout water terug naar zee.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

We werken aan een beter leefgebied voor planten en dieren en een natuurlijke leefomgeving voor mensen en meer recreatie.

Boven-Rijn: proef sedimentsuppletie

We voeren een proefproject uit om de daling van de Boven-Rijn rivierbodem als gevolg van bodemerosie tegen te gaan.

Maas: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Het doel van de grootschalige herinrichting tussen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg is bescherming tegen hoogwater, natuurontwikkeling en een economische impuls. We maken Ooijen-Wanssum tot een leefbaarder gebied, met bescherming tegen water en 340 ha aan nieuwe natuur.

Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat renoveert de bewegingswerken van de Oosterscheldekering. Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog.

Krammersluizen: onderhoud op en om het complex

We voeren onderhoud op en om het Krammersluizencomplex uit. Verschillende onderdelen op en om de sluizen naderen het einde van hun levensduur.

Oude Maas: proef inzet pont Spijkenisserbrug

We testen de inzet van een pont bij de Spijkenisserbrug. Zo willen we de bereikbaarheid in Zuid-Holland verder verbeteren.

Oude Maas: proef socialmediaberichten Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug kampt regelmatig met uitval. We testen of we gebruikers gericht kunnen bereiken via social media.

Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: renovatie kanaal fase 1

We renoveren vanaf medio 2023 de kanalen binnen de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een veilige, beschikbare en toekomstbestendige vaarweg voor de scheepvaart.

Merwedekanaal: herstel kades

Door het aanpakken van de verouderde kades van het Merwedekanaal kunnen de 19e-eeuwse kademuren in ere hersteld worden.