Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

De Omringdijk op Vlieland voldoet niet aan de veiligheidseisen. We versterken de dijk zodat Vlieland beschermt blijft.

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Het doel van project JOMOPANS is om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee.

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

We werken aan een beter leefgebied voor planten en dieren en een natuurlijke leefomgeving voor mensen en meer recreatie.

Twentekanalen: onderhoud Eefdesebrug

We hebben het onderhoud uit aan de Eefdesebrug afgerond. Zo zorgt de brug in de toekomst voor een vlotte en veilige doorstroming van het lokale verkeer.

Waddenzee

De Waddenzee is een uniek (natuur)gebied. Rijkswaterstaat zorgt onder meer voor bereikbaarheid en bescherming van de Waddeneilanden. Lees er hier meer over.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad bij Ameland wordt hoger en droger. We werken aan een een betere bereikbaarheid van Ameland.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Brug Urmond is toe aan een opknapbeurt. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat wat de beste manier is om de brug over het Julianakanaal aan te pakken.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

We herstellen bij de Merwedes de natuurgebieden Woelse Waard en Dalemse Gat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.