Oost-Nederland: onderhoud van rivieren en kanalen

Oost-Nederland: onderhoud van rivieren en kanalen

Waarom

  • De vaarwegen in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) moeten het hele jaar door vlot en veilig bevaarbaar zijn voor de scheepvaart.
  • Het rivierengebied in Oost-Nederland moet bovendien veilig zijn bij hoogwater.
  • Ook moet er voldoende zoetwater zijn bij droogte en moet de waterkwaliteit goed zijn voor mens, dier en plant.
  • Daarom voeren we het dagelijks onderhoud uit aan de Boven-Rijn/Waal, Nederrijn/Lek, de IJssel, de Twentekanalen, het Maas-Waalkanaal, het Zwarte Water en de Meppelerdiep.
  • We onderhouden niet alleen rivieren en kanalen, maar ook oevers, bruggen, sluizen, stuwen en gemalen. Van verbeteringen tot calamiteiten, van onderzoek tot advies.

Alle doelen en resultaten

Hoe

baggeren van vaargeulen, onderhoud aan kribben en stenige oevers, snoeien en verwijderen van bomen en vegetatie in uiterwaarden
onderhoud en beheer van bruggen, sluizen, stuwen en gemalen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder is niet altijd te voorkomen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we hinder voor de scheepvaart, de bedrijven langs de vaarweg, omwonenden en de weggebruiker te beperken.

Hinder voor de weggebruiker

We houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Bekijk hieronder of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk de geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden kunnen onder meer geluidoverlast ervaren door de werkzaamheden. Onze onderhoudsaannemer informeert omwonenden via bewonersbrieven of op een andere manier over de werkzaamheden.

Wanneer

Gereed: eind 2021
November 2021

Start onderhoud binnen prestatiecontract Kunstwerken.

Augustus 2021

Start onderhoud binnen prestatiecontract Vaarwegen.

Doorlopend

De werkzaamheden aan rivieren en kanalen in Oost-Nederland vinden het hele jaar door plaats. Naast geplande (onderhoud)werkzaamheden, zijn er ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden.

Bekijk de volledige planning en aanpak

Projecten vaarwegen Oost-Nederland

Naast het reguliere onderhoud voert Rijkswaterstaat ook regelmatig kleine beheer- en onderhoudsprojecten uit aan de rivieren en kanalen. Dit zijn kleine (upgrade)activiteiten en werkzaamheden op een specifieke locatie met een relatief korte doorlooptijd.

Bekijk alle projecten

Nieuws

Meer nieuws