Oost-Nederland: onderhoud van rivieren en kanalen

Waarom

  • De vaarwegen in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) moeten het hele jaar door vlot en veilig bevaarbaar zijn voor de scheepvaart.
  • Het rivierengebied in Oost-Nederland moet bovendien veilig zijn bij hoogwater.
  • Ook moet er voldoende zoetwater zijn bij droogte en moet de waterkwaliteit goed zijn voor mens, dier en plant.
  • Daarom voeren we het dagelijks onderhoud uit aan de Boven-Rijn/Waal, Nederrijn/Lek, de IJssel, de Twentekanalen, het Maas-Waalkanaal, het Zwarte Water en het Meppelerdiep.
  • We onderhouden niet alleen rivieren en kanalen, maar ook oevers, bruggen, sluizen, stuwen en gemalen. Van verbeteringen tot calamiteiten, van onderzoek tot advies.

Alle doelen en resultaten

Hoe

baggeren van vaargeulen, onderhoud aan kribben en stenige oevers

onderhoud en beheer van bruggen, sluizen, stuwen en gemalen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder is niet altijd te voorkomen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we hinder voor de scheepvaart, de bedrijven langs de vaarweg, omwonenden en de weggebruiker te beperken.

Hinder voor de weggebruiker

We houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Bekijk hieronder of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk de geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden kunnen onder meer geluidoverlast ervaren door de werkzaamheden. Onze onderhoudsaannemer informeert omwonenden via bewonersbrieven of op een andere manier over de werkzaamheden.

Wanneer

De werkzaamheden aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland vinden het hele jaar door plaats. Er zijn daarnaast ook eenmalige of meer incidentele werkzaamheden en langdurige vernieuwings- en renovatiewerkzaamheden.

Projecten vaarwegen Oost-Nederland

Naast het reguliere onderhoud voert Rijkswaterstaat ook regelmatig beheer- en onderhoudsprojecten uit aan de rivieren en kanalen en de bijbehorende objecten. Dit kunnen kleine (upgrade)activiteiten zijn met een relatief korte doorlooptijd, maar ook bijvoorbeeld meerjarige renovaties van sluiscomplexen.

Bekijk alle projecten

Nieuws