Gietijzeren vuurtorens

Waarom

  • Vuurtoren Lange Jaap heeft scheuren in de vloer en de wanden.
  • De vuurtorens Westkapelle Laag en Scheveningen zijn op dezelfde manier gebouwd en hebben dezelfde problematiek.
  • We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtorens behouden.

Hoe

onderzoeken van oplossingen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is weinig tot geen hinder voor de omgeving van de vuurtorens. Als de werkzaamheden starten vindt u op deze pagina meer informatie. Omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.

Wanneer

In 2023 zijn door Movares in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende scenario’s onderzocht. Het scenario van renoveren en stabiliseren is als advies daaruit voortgekomen. Als blijkt dat dit verantwoord kan worden uitgevoerd dan kunnen naar verwachting in 2025 de werkzaamheden beginnen.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 20 december 2023 akkoord gegeven om in 2024 verder te werken aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen. Deze fasen zijn nodig om het door Movares geadviseerde scenario van renoveren en stabiliseren verder te onderzoeken en uit te werken. Aan het einde van het 1e kwartaal in 2024 zal een aanbesteding worden opgestart om een bouwteam te vormen, die dit gaat uitvoeren.

Projecten

Vuurtoren Lange Jaap

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtoren Lange Jaap behouden. We werken aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen.

Vuurtoren Westkapelle Laag

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de Vuurtoren Westkapelle Laag behouden. Daarom werken we aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen.

Vuurtoren Scheveningen

We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van Vuurtoren Scheveningen behouden. Daarom werken we aan voorlopige en definitieve ontwerpfasen.

Nieuws

Onderliggende pagina's