Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerdam Ameland is onderhoud noodzakelijk.
  • In de periode april 2022 tot en met augustus 2022 worden daarom verschillende werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden deksloof, kathodische bescherming (levensduurverlengende maatregelen) damwanden en werkzaamheden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties

klein onderhoud aan het terrein

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de periode van de werkzaamheden blijft de veerhaven bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats buiten de dienstregeling van de veerdiensten om. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de hinder in de openbare ruimte minimaal is.

Voor de beroeps- en recreatievaart ontstaat geen hinder. Met ligplaatshouders langs de kade waar de deksloof vervangen wordt, is afstemming over de uitvoering.

Wanneer

Klaar: 2022
Maart - juni 2022

Werkzaamheden deksloof

12 mei - 24 juni 2022

Kathodische bescherming damwanden

25 juli - augustus 2022

Klein onderhoud aan het terrein

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws