Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerdam Ameland is onderhoud noodzakelijk.
  • In de periode april 2022 tot halverwege 2023 worden daarom verschillende werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden deksloof, kathodische bescherming (levensduurverlengende maatregelen) damwanden en werkzaamheden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties

klein onderhoud aan het terrein

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de periode van de werkzaamheden blijft de veerhaven bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats buiten de dienstregeling van de veerdiensten om. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de hinder in de openbare ruimte minimaal is.

Voor de beroeps- en recreatievaart ontstaat geen hinder. Met ligplaatshouders langs de kade waar de deksloof vervangen wordt, is afstemming over de uitvoering.

Wanneer

Klaar: 2023
November 2022

Afronding kadewerkzaamheden gedeelte Wagenborg Passagiersdiensten, afronding klein onderhoud aan het terrein

Voorjaar 2023

Kathodische bescherming damwanden

Door veranderende omstandigheden in het werk en een brand aan veerboot De Sier is de planning iets uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Ook deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina