Waddenzee: renovatie veerdam Ameland

Waarom

  • Voor bepaalde kritische onderdelen van de veerdam Ameland is onderhoud noodzakelijk.
  • De renovatie is onderdeel van de grote onderhoudsopgave Waddenveerhavens.

Hoe

werkzaamheden deksloof, levensduurverlengende maatregelen, damwanden, werkzaamheden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties

klein onderhoud aan het terrein

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden blijft de veerhaven bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats buiten de dienstregeling van de veerdiensten. We voeren ze gefaseerd uit, zodat de hinder in de openbare ruimte minimaal is.

Voor de beroeps- en recreatievaart ontstaat geen hinder. Met ligplaatshouders langs de kade waar de deksloof vervangen wordt, is afstemming over de uitvoering.

Wanneer

Klaar: 2024
2024

Afronden werkzaamheden damwanden

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's