Markermeer: opknapbeurt natuureiland Ierst

Waarom

  • Natuureiland Ierst zakt langzaam weg.
  • Daarom herstelt Rijkswaterstaat dit eiland in het Markermeer.
  • De opknapbeurt is goed voor de waterkwaliteit.
  • Zo komt er een aantrekkelijker leefgebied voor vissen, vogels en onderwaterplanten.

Alle Doelen en resultaten

Hoe

herstellen van 10 ha natuureiland, waaronder de luwe zones

Heb ik last van de werkzaamheden?

De herstelwerkzaamheden aan het natuureiland Ierst worden vanaf het water gedaan om hinder voor visserij, beroeps- en recreatievaart zoveel mogelijk te beperken.

Vanaf 2024 brengen we in meerdere ronden een eerste laag ophooggrond aan. Deze grond is afkomstig uit nabijgelegen vaargeulen die we op diepte brengen. Zo gaan we efficiƫnt om met natuurlijk materiaal uit de omgeving.

Wanneer

Klaar: 2025
Oktober - december 2024

Definitieve gunning

Eerste kwartaal 2025

Start herstelwerkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Lees meer over de planning

Ierst: eerste aangelegde eiland in het Markermeer

Ierst is een natuureiland in het Markermeer. Het is in 2014 opgeleverd als pilot voor het aanleggen van natuureilanden zoals de Marker Wadden. Het eiland is ongeveer 10 ha groot en ligt langs de Houtribdijk ten zuiden van Trintelhaven.

Onderliggende pagina's